ØST, Østeuropas historie og kultur (E19)

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

 • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
 • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter studieordning for bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Østeuropas historie og kultur – balkanstudier (aktivitetskode HBAB01261E)
Østeuropas historie og kultur – polsk (aktivitetskode HPLB01261E)
Østeuropas historie og kultur – russisk (aktivitetskode HRUB01261E)

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.

Lægges i Absalon ved semesterstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 346,5
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 412,5