AFLYST, ÆGY, Hieratisk (E19)

Kursusindhold

Introduktionskursus i hieratisk fra Det mellomste riget og Det ny riget. Vi leser både litterære og administrative tekster.

Engelsk titel

Hieratic

Uddannelse

KA studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in
Ancient and Medieval Near Eastern Studies, 2008

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Nærorientalsk arkæologi, Assyriologi og Ægyptologi, 2019

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Heiratic (aktivitetskode HÆGK03341E)

KA 2019-studierodning:
Heiratic (aktivitetskode HÆGK03501E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Palaeografier, primært G. Möller’s Hieratische Paläographie, vol. I-III, samt en række hieratiske tekster.

Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen; der forudsættes også at den studerende enten har haft Nyægyptisk eller følger dette kursus parallelt med Hieratisk.
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5