ÆGY, Middelægyptisk 2 (E19)

Kursusindhold

Kurset gennemgår hovedtrækkene af middelægyptisk grammatik.

Engelsk titel

Middle Egyptian 2

Uddannelse

Nær orientalske oldtidskulturer på BA-niveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk eller Ægyptologi, 2015

Fagstudieordning for bachelortilvalg på assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Middelægyptisk 2 (aktivitetskode HÆGB00441E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Ægyptisk hieroglyffer 2 (aktivitetskode HÆGB10111E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (Cambridge University Press, 2014), samt ordbog, f.eks. R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962.

Middelægyptisk 1. Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5