Mellemøstens statsstrukturer i en konfliktfyldt tid

Kursusindhold

Målet med dette kursus er at give den studerende et omfattende indblik i og forståelse af Mellemøstens stats- og samfundsstrukturer. Den studerende vil blive trænet i at anvende teori og metode fra politologi, sociologi, antropologi, international politisk økonomi og international politik på Mellemøsten som case. Her er forholdet imellem staten, individet, civilsamfundet og markedet centralt for at forstå både den lokale og regionale udvikling, samt at sætte denne udvikling ind i en global kontekst.

 

Kurset vil give den studerende redskaber til at analysere en region, hvor analyser af både de politiske, økonomiske og religionsmæssige aspekter er nødvendige for f.eks. at forstå stedfortræderkrigen i Yemen, Saudi Arabiens skiftende alliancer og de sekteriske konflikter i Syrien, Libanon og Irak. Det er samtidig en region, hvor de interne nationale strukturer er kraftigt påvirket af eksterne aktørers interesser af både økonomisk og geopolitisk karakter, og derfor vil kurset trække på en global strukturel teoretisk tilgang.

 

Emner vi vil behandle:

Autoritære regimer, sekterisme og sekteriske konflikter, stammeforhold, civilsamfundet i Mellemøsten, den islamiske vækkelse, rentierstater, demokratiunderskud, nationalisme, det arabiske forår og den socioøkonomiske baggrund.

 

Teoretisk tilgang:

Kurset bygger på en tværdisciplinær tilgang, der vil trække på politologi, sociologi, politisk økonomi, internationale relationer, udviklingsstudier og antropologi. Netop den tværdisciplinære tilgang vil bidrage med en nuanceret forståelse af de komplekse strukturer i Mellemøsten.

Engelsk titel

State Structures of the Middle East in Times of Conflict

Uddannelse

Bachelorstuderende (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelorstuderende (2017-studieordning): 7,5 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • De fælles udviklingstræk regionens stater har gennemgået i moderne tid
 • Kernebegreber og begivenheder der har påvirket regionen
 • Udvalgte teoretiske og metodiske tilgange til studier af Mellemøstens statsstrukturer
 • Sammenhængen mellem økonomi og politik i Mellemøsten og deres påvirkning på samfundene

 

Færdigheder:

 • Redegøre for teoretiske begreber, der er relevante for at forstå udviklingen i regionen og applicere dem på empirien.
 • Forholde sig analytisk til konflikter og problemstillinger i regionen
 • Analysere problemstillinger i regionen ud fra et tværdisciplinært perspektiv
 • Diskutere eksisterende forskningsbaseret viden om regionens strukturer og kritisk inddrage denne diskussion i sin egen analyse

 

Kompetencer:

 • Sammenholde og perspektivere en given konflikt eller fænomen til regionens udvikling
 • Perspektivere den behandlede problemstilling i forhold til regionen som helhed
 • Perspektivere den behandlede problemstilling til globale politiske og økonomiske forhold

 

Undervisningen består af holdundervisning, hvor gruppearbejde og fremlæggelser vil blive inddraget

Materialet vil bestå dels af vestlig mellemøstforskning og dels af regionalt forankret forskning.

 

Følgende er eksempler på materiale, der vil blive inddraget i kurset: 

 

Al-Rasheed, Madawi. ’Sectarianism as Counter-Revolution: Saudi Responses to the Arab Spring’ i Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 11, No. 3, 2011.

 

Al-Rasheed, Madawi. ’Caught between Religion and State: Women in Saudi Arabia’ i Saudi Arabia in Transition (Eds.: Haykel, Hegghammer og Lacroix). USA: Cambridge University Press, 2015.

 

Austin, Leila. ’The Politics of Youth Bulge: From Islamic Activism to Democratic Reform in the Middle East and North Africa’ i The SAIS Review of International Affairs, Vol. 31 (2) 2011, pp. 81-96

 

Aweiss, Salem og Dahlia Moore. ’Strategies of Constructing Social Identities in Conflict-Ridden Areas: The Case of Young Jews, Arabs and Palestinians’ i Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 7, no. 1, 2007.

 

Bayat, Asef. ’Post-Islamism at Large’ i Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam. UK: Oxford University Press, 2013.

 

Cammett, Melani, Ishac Diwan, Alan Richards & John Waterbury. A Political Economy of the Middle East, Fourth Edition, Boulder: Westview Press, 2015.

 

Deeb, Lara og Jessica Winegar. ’Introduction, Academics and Politics’ i Anthropology’s Politics: Disciplining the Middle East. Redwood City: Stanford University Press, 2015.

 

Hanieh, Adam. ’Khaleeji-Capital: Class Formation and Regional Integration in the Middle East Gulf’ i Historical Materialism 18 (2010) 35–76

 

Hegghammer, Thomas. ’The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad’ i International Security, Volume 35, Number 3, Winter 2010/11, pp. 53-94.

 

Hertog, Steffen. ‘The Sociology of the Gulf Rentier Systems: Societies of Intermediaries’, Comparative Studies in Society and History, Vol. 52, No. 2: 282-318, 2010

 

Mahmood, Saba. ’Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East’ i Comparative Studies in Society and History, 2012, vol. 54(2), pp. 418-446.

 

Owen, Roger. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge, 2004.

 

Schwedler, Jillian. ‘Can Islamists become Moderates? Rethinking the 
inclusion­moderation hypothesis”, World Politics Vol. 63, N. 2, 2011 pp. 347­76.

 

Yousif, Bassam. ‘The political economy of sectarianism in Iraq’, International Journal of Contemporary Iraqi Studies, Vol. 4, No. 3, 2010.

Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Der vil løbende blive givet kollektiv feedback og individuel feedback ved studenteroplæg. Yderligere vil der være peerfeedback ved det planlagte gruppearbejde.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
NB! Da universitetet på grund af covid19 situationen er/har været nedlukket for fysisk fremmøde er eksamensformen i forårssemesteret 2020 midlertidigt ændret til en on-line mundtlig eksamen med synopsis via videokonferencetjenesten Zoom.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28