"Os og dem?” – Indvandrings- og integrationspolitik i Vesteuropa

Kursusindhold

Indvandrings og integrationsdebatten har fyldt meget i Dansk og Europæisk politik gennem de sidst 20 år. Dette fag vil med udgangspunkt i den europæiske kontekst analysere de immigrations- og integrationspolitiske diskussioner og værktøjer der bruges til at ”manage migration” – i faget vil de studerende stifte bekendtskab med teorier vedrørende nationalisme, immigration og integration – og hvordan disse kommer til udtryk og spiller sammen i den offentlige debat og politik på indvandrerområdet. 

 

Der trækkes på forskellige politologiske teorier i forhold til partiernes, vælgernes og andre interessegruppers opførsel og handlinger.

 

 1. Indledning: Immigration til Europa: Anden verdenskrig til i dag 
 2. Grænser – tab af kontrol? Åbne grænser eller Fortress Europa?
 3. Immigration og Økonomi
 4. Eksternaliseringen og sekuritarisering af de Europæiske grænser
 5. Indvandrings- og integrationspolitik: Den offentlige mening og medierne
 6. Partipolitik – Immigration på højre og venstrefløjen 
 7. Interessegrupper, institutioner og stiafhængighed
 8. Teoretiske tilgange til statsborgerskab og integration
 9. Nationalisme og assimilation
 10. Case studie 1: Danmark
 11. Case studie 2: Tyskland
 12. Case studie 3: Frankrig
 13. Case studie 4: UK
 14. Afslutning og afrunding.
 15.  

Formålet med faget:

 • Beskrive konkrete indvandrings- og integrationspolitiske problemstillinger i forskellige Europæiske lande
 • Præsentere centrale teoretiske retninger indenfor nationalisme, immigration og integrations (politik)
Engelsk titel

”Us and Them?” – Immigration and Integration Policy in Western Europe

Uddannelse

Bachelor (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelor (2017-studieordning): 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • Viden om konkrete indvandrings- og integrationspolitiske problemstillinger i forskellige Europæiske lande
 • Præsentere centrale teoretiske retninger indenfor nationalisme, immigration og integrations (politik)

 

Færdigheder:

 • Anvende teorierne på konkrete cases.
 • Sammenligne og analysere hovedretninger og forskellige politiske værktøjer der bruges i indvandrings- og integrationspolitik   

 

Kompetencer:

 • Kombinere og syntetisere bidrag til den akademiske debat om forholdet mellem nationalisme, integration og indvandring
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter

Forelæsning, gruppearbejde og oplæg fra de studerende.

 • Castles, Stephen, and Miller, Mark J., The Age of Migration, 4th edition, 2009. Kapitel 5 – side: 96-124
 • Goldin et al. 2013 Exceptional people: How migration shaped our world and will define our future Kapitel 3: "Managed" Migration in the Twentieth Century side: 69-95
 • Cornelius, Wayne A. and Takeyuki Tsuda, ‘Controlling Immigration: The Limits of Government Intervention’ in Wayne A. Cornelius et al,, 2nd edition, 2004, 3-48. X
 • Guiraudon, Virginie, and Lahav, Gallya, ‘A Reappraisal of the State-Sovereignty Debate: The Case of Migration Control’, Comparative Political Studies 33:2 (2000), 163-95
 • Van der Leun, Joanne, ‘Excluding Illegal Migrants in the Netherlands: Between National Policies and Local Implementation’, West European Politics 29:2 (2006), 310-326.
 • Mass migration to Europe : demographic salvation, essential labor, or unwanted foreigners? Experience in Messina, Anthony, and Lahav, Gallya (eds), The Migration Reader: Exploring Politics and Policies, 2006 s. 348-372
 • Joppke, Christian, ‘Why Liberal States Accept Unwanted Immigration’, World Politics 50:1 (1998), 266-293.
 • Bodvarsson, Örn B., and Hendrik Van den Berg. The economics of immigration. Springer New York, 2013. Kapitel 5,6, og 7.
 • Lavenex, Sandra(2006) 'Shifting up and out: The foreign policy of European immigration control', West European Politics, 29: 2, 329 — 350
 • Servant Ripoll, Ariadna (2018) kapitel 9: EU Institutions: Venue for restrictions or liberal constraints? In Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, & Lyubov Zhyznomirska. The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe (Routledge International Handbooks). Taylor and Francis.
 • Hatton, Timothy J. (2017) : Public Opinion on Immigration in Europe: Preference versus Salience, IZA Discussion Papers, No. 10838, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn
 • Iversflaten, Elisabeth, ‘Threatened By Diversity: Why Restrictive Asylum and Immigration Policies Appeal to Western Europeans’, Journal of Elections, Public Opinion, and Parties 15:1 (2005), 21-45
 • Gallya Lahav “Public Opinion Toward Immigration in the European Union: Does It Matter?” Comparative Political Studies December 2004 37: 1151-1183,doi:10.1177/0010414004269826
 • Bale, T. et al “If You Can’t Beat Them, Join Them? Explaining Social Democratic Responses to the Challenge from the Populist Radical Right in Western Europe” Political Studies, 58, 2010. Volume 58, Issue 3, pages 410–426, June 2010
 • Rydgren, J. (2008), Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries. European Journal of Political Research, 47: 737–765.
 • Odmalm, Pontus (2018) kapitel 10 The Party Politics of Migration In Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, & Lyubov Zhyznomirska. The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe (Routledge International Handbooks). Taylor and Francis.
 • Freeman, Gary P., ‘Modes of immigration politics in liberal democratic states’, International Migration Review 29:4, 1995, 881-913.
 • Hansen, Randall, ‘Globalization, Embedded Realism, and Path Dependence’, Comparative Political Studies 35 (2002), 259-283.
 • Czaika, Mathias and Hein de Haas (2013) The effectiveness of immigration policies. Population and Development Review, 39(3), 487–508
 • Alba, R. and Foner, N. (2014), Comparing Immigrant Integration in North America and Western Europe: How Much Do the Grand Narratives Tell Us?. Int Migr Rev, 48: S263–S291. doi:10.1111/imre.1213
 • Bertossi, Christophe and Jan Willem Duyvendak (2018) kapitel 13: Beyond national models: Comparing migrant integration regimes
 • Bakkær Simonsen, Kristina, How the host nation's boundary drawing affects immigrants’ belonging. Journal of Ethnic and Migration Studies Vol. 42 , Iss. 7,2016
 • Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, 1995. Kapitel 3 ‘Individual Rights and Collective Rights’ s. 34-48  og kapitel 8 ‘toleration and its limits’. S. 152-171 – online adgang 
 • Anderson, B Imagined Communities, 2nd edn, Verso Books, 2006; Introduktion s. 1-9 og kapitel 8: patriotism and racism s. 145-158
 • Gundelach, Peter og Ole Klitgaard, 2011. Små og store forandringer, danskernes værdier siden 1981. Kapitel 6: s 124-128
 • Green-Pedersen, Christoffer; Going different ways? Right-wing parties and the immigrants issues in Denmark and Sweden. / , Pontus. In: Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 366-381.
 • Jønsson, Heidi Vad & Klaus Petersen. 2012. Denmark; a National Welfare State Meets the World. In: Brockmann Grete & Anniken Hagelund (eds). Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State, 1945-2010. Palgrave, Macmillan: 97-148.
 • Joppke, Christian, ‘Transformation of Immigrant Integration: Civic Integration and Antidiscrimination in the Netherlands, France, and Germany’, World Politics 59 (2007), 243-273.
 • Geddes, Andrew and Scholten, Peter, The Politics of Migration and Immigration in Europe, 2016 – Kapitel 4 om Tyskland –
 • Boswell, C. and D. Hough (2008): ‘Politicising Migration: Opportunity or Liability for the Centre-Right in Germany?’, Journal of European Public Policy, 15 (3): 331-348
 • Geddes, Andrew and Scholten, Peter, The Politics of Migration and Immigration in Europe, 2016 – Kapitel 3 om Frankrig 
 • Freeman, Gary - Immigrant Labour and Working-Class Politics: The French and British Experience in Messina, Anthony, and Lahav, Gallya (eds), The Migration Reader: Exploring Politics and Policies, 2006 s. 150-169
 • Marthaler, S. (2008) ‘Nicolas Sarkozy and the politics of French immigration policy’, in Journal of European Public Policy, Vol.15 (Issue 3): 382-397
 • Geddes, Andrew and Scholten, Peter, The Politics of Migration and Immigration in Europe, 2016 Kapitel 2 om Storbritannien
 • Statham, P., and A. Geddes (2006) ‘Elites and the ‘Organised Public’: Who Drives British Immigration Politics and in Which Direction?’, West European Politics 29:2, 248-269.
 • Spencer, Sarah (2011) The migration debate, Introduction s. 1-44
Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
NB! Da universitetet på grund af covid19 situationen er/har været nedlukket for fysisk fremmøde er eksamensformen i forårssemesteret 2020 midlertidigt ændret til en on-line mundtlig eksamen med synopsis via videokonferencetjenesten Zoom.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28