Politisk rådgivning og kommunikation

Kursusindhold

Kurset er relevant for studerende, der interesserer sig for politisk kommunikation, politisk rådgivning, pressehåndtering, politisk journalistik, arbejdet i de politiske partiers sekretariater på Christiansborg, regeringsførelse, forholdet mellem Folketing og regering samt forholdet mellem embedsmænd, ministre og særlige rådgivere.

 

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, analysere og udføre en række af de arbejdsopgaver, som en særlig rådgiver beskæftiger sig med i det daglige arbejde. Derudover er faget relevant for studerende, der gerne vil gøre karriere på Slotsholmen, i statslige styrelser, i interesseorganisationer eller beskæftige sig med Public Affairs.

 

Der vil blive undervist i emner såsom:

 

Introduktion: Gennemgang af politiske rådgivere i administrationen i et komparativt perspektiv, politiske beslutningsprocesser, udviklingen i brugen af særlige rådgivere og disses arbejdsopgaver.

 

Politisk kommunikation: Moderne politiske kommunikation, den politiske kampagne, politiske budskaber og platforme herunder sociale medier.

 

Politisk rådgivning: Faglig vs. politisk rådgivning, etik i politisk rådgivning, spilleregler for politisk rådgivning og pressehåndtering, rådgivning om politiske forhandlinger.

 

Regeringsførelse: Sager på regeringens Økonomi og Koordinationsudvalg (herunder de forberedende Styregruppemøder og Forberedende K-udvalgsmøder) forholdet mellem regeringen og Folketingsgrupperne, forhold mellem partierne i regeringen, styring af en regering.

 

Politiske sekretariater på Christiansborg: Politikudvikling og pressehåndtering i partierne, partiorganisationerne, baglandet.

 

Forholdet mellem Folketing og regering: Folketingsåret, den parlamentariske værktøjskasse, partiernes ressourcer ifht. regeringen, checks & balances i dansk politik.

 

Forholdet mellem embedsmænd, ministre og særlige rådgivere: den særlige rådgivers arbejdsopgaver, departementschefen og embedsmændene, ministerbetjening, udvikling og eksekvering af politik.

 

Pressehåndtering: mediecyklus, dagsordensættelse, krisekommunikation, relationsopbygning til journalister og politiske kommentatorer. 

 

Lobbyisme: policyinput, stakeholderanalyse, relationsopbygning.

 

Undervisningsmetoderne vil være casebaseret undervisning med afsæt i relevant akademisk teori og øvrig litteratur, undervisernes egne erfaringer og perspektiver samt inddragelse af relevante eksterne oplægsholdere.

Engelsk titel

Political Counselling and Communication

Uddannelse

Bachelorkursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelorkursus (2017-studieordning): 7,5 ECTS

Kandidatkursus: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende vil opbygge en viden om politisk kommunikation og rådgivning i praksis af henholdsvis regeringen og Folketingets partier. Den studerende vil få indsigt i forholdet mellem embedsmænd, minister og særlig rådgiver samt den særlige rådgivers daglige arbejdsopgaver og arbejdsmetoder.

 

Færdigheder:

Den studerende vil opnå færdigheder i forhold til at forberede beslutningsgrundlag for politiske aktører i Folketing, regering og interesseorganisationer mv.

 

Kompetencer:

Den studerende vil få analytiske kompetencer inden for politisk kommunikation og rådgivning, forståelse for hvordan man sætter en mediedagsordenen, hvordan regeringsførelse foregår praksis, Folketingets forhold til regeringen, samt hvordan de politiske partier fungerer til daglig.

Casebaseret undervisning med afsæt i relevant akademisk teori og øvrig litteratur, undervisernes egne erfaringer og perspektiver samt inddragelse af relevante eksterne oplægsholdere.

Foreløbig litteraturliste

 

Binderkrantz, Anne Skorkjær, Christiansen, Peter Munk og Pedersen, Helene Helboe (2014): Organisationer i politik

 

Bo Schmidt udvalgets rapport (2015): Embedsmanden i det moderne folkestyre

 

Bourgault, Jacques & Van Dorpe, Karolien (2013): Managerial reforms, Public Service Bargains and top civil servant identity, International Review of Administrative Sciences 79(1) 49-70.

 

Finansministeriet (2015): Betænkning 1537 om ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn

 

Finansministeriet (2015): Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodeks VII

 

Hustedt, Thurid & Salomonsen, Heidi (2014): Ensuring political responsiveness: politicization mechanisms in ministerial bureaucracies, International Review of Administrative Sciences 80(4) 746-765.

 

Kingdon, John W. (2003): Agendas, alternatives, and public policies, 2nd edition.

 

Søren Lippert (2016): Bag magten - om politisk kommunikation

 

LSE GV314 Group (2012): New Life at the Top: Special Advisers In British Government, Parliamentary Affairs

 

OECD (2007): Political Advisors and Civil Servants in European Countries

 

OECD (2011): Ministerial Advisors: Role, Influence and Management

 

Page, E. C. (2012): Policy without Politicians. Bureaucratic Influence in Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press.

 

Politica, Årgang 46, nr. 3 - Koordinering i og mellem politiske partier

 

Shaw, Richard & Eichbaum, Chris: Ministers, Minders and the Core Executive: Why Ministers Appoint Political Advisers in Westminister Contexts, Parliamentary Affairs (2014:67, 584-616)

 

Smith, Bo og Grønnegård Christensen, Jørgen (2016): Embedsmænd som dydens vogtere eller demokratiets tjenere, Politica, Årgang 48, nr. 4 - Politiske embedsmænd, s. 373-391.

 

Zahariadis, Nikolaos (2016): Handbook of Public Policy Agenda Setting

Ingen særlige forudsætninger er påkrævet.

Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28