Køn og politik

Kursusindhold

Formålet med faget er at give de studerende et kendskab til og kompetencer til at forstå, analysere og forbedre politiske systemers repræsentativitet med speciel fokus på køns betydning for politik. Men indsigten kan også bruges ift. andre underrepræsenterede grupper. Kurset dækker først de centrale, teoretiske begreber ’repræsentation’ og ’repræsentativitet’, særligt med henblik på, men ikke begrænset til, køn, samt selvfølgelig begrebet ’køn’. Dernæst gennemgås årsager til og effekter af kønsforskelle i politiske holdninger og partivalg, og i politisk adfærd, herunder politisk rekruttering (i både vælgernes, partiernes og de potentielle kandidaters perspektiv), partimedlemskab og andre former for politisk deltagelse, samt arbejdsdeling i politiske fora, specielt Folketinget og kommunalbestyrelser. Ligestillingspolitiske tiltag, som kvoter og handlingsplaner, og deres fordele, ulemper og effekter behandles også, ligesom #metoo, chikane, feminisme, intersektionalitet og identitetspolitik indgår. Som en del af kurset interviewer holdet aktører i det politiske system (folkevalgte, partiansatte og andre), og vi arbejder med eksisterende kvantitative datasæt (spørgeskemaundersøgelser blandt partimedlemmer, kandidater, vælgere og andet). Den afsluttende opgave skal have et empirisk element, enten gennem egen dataindsamling (avisartikler, interview, statistikbanken el.lign.) eller anvendelse af tilgængelige data, f.eks. de fælles interview og angivne spørgeskemaundersøgelser.

 

Foreløbig gennemgangsplan: 

I alt 56 lektioner inkl. interview, opgaveworkshop (medio maj) og 2x2 timers gruppearbejde om dataindsamling

 

 • Lektion 1: Velkommen til faget + repræsentationsteori
  • Formålet med lektionen er at få kendskab til og diskutere argumenter for repræsentation og repræsentativitet.

 

 • Lektion 2-3: Substantiel repræsentation (Kønsforskelle i politiske holdninger)
  • Formålet med lektionen er at afdække holdningsforskelle mellem mænd og kvinder for argumenter ift. substantiel repræsentation.
  • Frivillig men anbefalet øvelse: Skriv ½-1 sider om hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med køn og politik

 

 • Lektion 4-5: Køn og politisk deltagelse

 

 

 • Lektion 6: Politisk rekruttering
  • Frivillig men anbefalet øvelse: Tegn/skriv en oversættelse af Lovenduski (2016) til ’dansk’ og peg på interessante undersøgelser, du har lyst til at gennemføre i din opgave

 

 • Lektion 7-8: Køn og politiske ambitioner, ressourcer mv.

 

 • Lektion 9-10: Kandidatopstilling og partiernes praksis ifm. politisk rekruttering

 

 • Lektion 11: Kvoter

 

 • Lektion 12: Kønsstereotyper

 

 • Lektion 13: Køn og vælgeradfærd

 

 • Lektion 14: Køn og mediernes dækning

 

 • Lektion 15: Køn og parlamenter

 

 • Lektion 16: Køn og statsministre

 

 • Interview med ca. 8 politikere og andre aktører, fra det danske politiske system

 

 • Gruppearbejde om dataindsamling (interview, kodning af medier, osv.)

 

 • Opgave-workshop: Præsentation af opgave synopsis og peer feedback
Engelsk titel

Gender and Politics

Uddannelse

Bachelorkursus (2012-studieordning): 20 ECTS

Bachelorkursus (2017-studieordning): 15 ECTS

Kandidatkursus: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • Indsigt i og forståelse for omfang, årsager til og konsekvenser af kønsforskelle i det politiske system

 • Redskaber til at forstå og analysere kønsforskelles omfang, årsager og konsekvenser

 

Færdigheder:

 • Evnen til at forstå og forklare årsager til og konsekvenser af kønsforskelle i holdninger, adfærd mv.

 • Opstille og gennemføre analysedesign i selvstændig opgave

 • Interviewe relevante aktører

 • Indsamle empirisk materiale

 • Analysere empirisk materiale

 • Udarbejde en skriftlig opgave

 

Kompetencer:

 • Analysere og forstå kønsforskelle

 • Diskutere fordele og ulemper ved tiltag

 • Opstille handleplaner ift. at kompensere for kønsforskelle (og andre former for manglende repræsentativitet)

Kurset vil være en kombination af oplæg fra underviser samt diskussioner af tekster, cases og øvelser. Den sidste undervisningsgang er der afsat tid til minikonference, hvor de studerende har mulighed for kort at præsentere ideer til forskningsdesigns for opgaven og få feedback fra underviser og medstuderende.

Diverse artikler, hvortil der er elektronisk adgang via kb.dk. Uddrag af enkelte bøger. En del vil være meget ny litteratur. Der vil være erstatningslitteratur for studerende, der måtte have haft nogle af teksterne i pensum før.

 

Foreløbig litteraturliste:

 

Anzia, S. F., and C. R. Berry. 2011. “The Jackie (and Jill) Robinson Effect: Why Do Congresswomen Outperform Congressmen?” American Journal of Political Science 55 (3): 478–493.

 

Bashevkin, S. B. 1993. Toeing the lines: Women and party politics in English Canada. New York: Oxford University Press.

 

Bjarnegård, E., and M. Kenny 2016. “Comparing Candidate Selection: A Feminist Institutionalist Approach.” Government and Opposition 51 (3): 370–392.

 

Caul, M. 1999. “Women's Representation in Parliament. The Role of Political Parties.” Party Politics 5 (1): 79–98.

 

Chiva, C. 2014. “Gender, European Integration and Candidate Recruitment: The European Parliament Elections in the New EU Member States.” Parliamentary Affairs 67 (2): 458–494.

 

Crowder-Meyer, M. 2013. “Gendered Recruitment without Trying: How Local Party Recruiters Affect Women’s Representation.” Politics & Gender 9 (4): 390–413.

 

Dahlerup, D., and L. Freidenvall. 2005. “Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women - Why Scandinavia is no longer the model.” International Feminist Journal of Politics 7 (1): 26-48.

 

Dittmar, K. 2015. “Encouragement is not Enough: Addressing Social and Structural Barriers to Female Recruitment.” Politics & Gender 11 (4): 759–765.

 

Dolan, K., and T. Lynch 2016. “The Impact of Gender Stereotypes on Voting for Women Candidates by Level and Type of Office.” Politics & Gender 12 (3): 573–595.

 

Folke, O., and J. Rickne. 2016. “The Glass Ceiling in Politics: Formalization and Empirical Tests.” Comparative Political Studies 49 (5): 567–599.

 

Fortin-Rittberger, J., and B. Rittberger 2015. “Nominating Women for Europe:

Exploring the Role of Political Parties’ Recruitment Procedures for EP Elections.” European Journal of Political Research 54 (4): 767–783.

 

Fox, R. L., and J. L. Lawless. 2014. “Uncovering the Origins of the Gender Gap in Political Ambition.” American Political Science Review 108 (3): 499–519.

 

Fulton, S. A. 2014. “When Gender Matters: Macro-Dynamics and Micro-Mechanisms.” Political Behavior 36(3): 605–630.

 

Fulton, S. A., C. D. Maestas, L. S. Maisel, and W. J. Stone. 2006. “The Sense of a Woman:  Gender, Ambition and the Decision to Run for Congress.” Political Research Quarterly 59 (2): 235–248. 

 

Galais, C, P. Öhberg, and X. Coller 2016. “Endurance at the Top: Gender and Political Ambition of Spanish and Swedish MPs.” Politics & Gender 12 (3): 596–621.

 

Huddy, L., and N. Terkildsen 1993. “Gender Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates.” American Journal of Political Science 37 (1): 119–147.

 

Kanthak, K. and J. Woon 2014. “Women Don’t Run? Election Aversion and Candidate Entry.” American Journal of Political Science 59 (3): 595–612.

 

Kenny. M., and T. Verge 2016. “Opening Up the Black Box: Gender and Candidate Selection in a New Era.” Government and Opposition 51 (3): 351–369.

 

Krook, M. L. 2006. “Gender Quotas, Norms, and Politics.” Politics & Gender 2 (1): 110–118.

 

Lawless, J. L., and R. L. Fox. 2010. It Still Takes a Candidate. Why Women Don’t Run for Office. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Lawless, J. L., R. Fox, and G. Baitinger. 2014. “Women’s Underrepresentation in U.S. Politics: The Enduring Gender Gap in Political Ambition.” In Women and Elective Office – Past, Present, and Future, 3 ed., edited by S. Thomas, and C. Wilcox, 27–45. New York: Oxford University Press.

 

Lovenduski, J. 2016. “The supply and demand model of candidate selection.” Government and Opposition 51 (3): 513–528.

 

Luhiste, M. 2015. “Party Gatekeepers’ Support for Viable Female Candidacy in PR-List Systems.” Politics & Gender 11 (1): 89–116.

 

Luhiste, M., and M. Kenny 2016. “Pathways to Power: Women’s Representation in the 2014 European Parliament Elections.” European Journal of Political Research 55 (3): 626-641. Mansbridge, Jane

 

McElroy, G. and M. Marsh 2010. “Candidate Gender and Voter Choice: Analysis from a Multimember Preferential Voting System.” Political Research Quarterly 63 (4): 822–833.

 

Niven, D. 1998. “Party Elites and Women Candidates – The Shape of Bias.” Women & Politics 19 (2): 57–80.

 

Norris, P., and J. Lovenduski. 1995. Political Recruitment. Gender, Race and Class in the British Parliament. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Pruysers, S., W. P. Cross, A. Gauja, and G. Rahat. 2017. “Candidate Selection Rules and Democratic Outcomes: The Impact of Parties on Women’s Representation.” In Organizing Political Parties. Representation, Participation, and Power, edited by S. E. Scarrow, P. D. Webb, and T. Poguntke, 208–233. Oxford: Oxford University Press.

 

Reiser, M. 2014. “The universe of group representation in Germany: Analysing formal and informal party rules and quotas in the process of candidate selection.” International Political Science Review 35 (1): 55-66.

 

Rosenwasser, S. M., and N. G. Dean. 1989. “Gender Role and Political Office: Effects of Perceived Masculinity/Femininity of Candidate and Political Office.” Psychology of Women Quarterly 13 (1): 77–85.

 

Sanbonmatsu, K. 2010. “Life's a Party: Do Political Parties Help or Hinder Women?” Harvard International Review 32 (1): 36–39.

 

Schlesinger, J. A. 1991. Political Parties and the Winning of Office. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 

Schwindt-Bayer, L.A. 2011. “Women Who Win: Social Backgrounds, Paths to Power, and Political Ambition in Latin American Legislatures.” Politics & Gender 7 (1): 1–33.

 

Siaroff, A. 2000. “Women's Representation in Legislatures and Cabinets in Industrial Democracies.” International Political Science Review 21 (2): 197–215.

 

Taagepera, R. 1994. “Beating the Law of Minority Attrition.” In Electoral Systems in Comparative Perspective. Their Impact on Women and Minorities, edited by W. Rule, and J. F. Zimmerman, 235–246. Westport: Greenwood Press.

 

Thames, F. C., and M. S. Williams. 2010. “Incentives for Personal Votes and Women’s Representation in Legislatures.” Comparative Political Studies 43 (12): 1575–1600.

 

van Haute, E. and A. Gauja (eds.). 2015. Party Members and Activist. London: Routledge.

 

Verge, T. 2015. “The Gender Regime of Political Parties: Feedback Effects between ‘Supply’ and ‘Demand’.” Politics & Gender 11 (4): 754–759.

 

Verge, T., and S. Claveria. 2016. “Gendered political resources: The case of party office.” Party Politics, Online first. DOI: 10.1177/1354068816663040.

 

Verge, T. 2018. “Political party gender action plans: Pushing gender change forward beyond quotas.” Party Politics, Online first.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Som del af undervisningen vil der blive afholdt en lektion, hvor de studerende giver hinanden feedback på opgaveudkast, og hvor de får feedback af underviseren

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56