Strategisk problemløsning

Kursusindhold

World Economic Forum forventer, at kompleks problemløsning vil være den vigtigste kompetence allerede i 2020. Og alle de bedst kendte konsulentfirmaer – McKinsey, BCG, Bain og QVARTZ – betragter problemløsning som bærende for deres forretningsmodel. Siden 1960erne har disse konsulenthuse udviklet og forfinet den problemløsningsmodel, der kaldes for ’struktureret problemløsning.’ Struktureret problemløsning er baseret på en hypotesedrevet tilgang til problemløsning og er i dag den mest udbredte problemsløsningsmodel store virksomheder og offentlige organisationer skal adressere deres vigtigste strategiske udfordringer. Dette ikke mindst fordi der i strategi- og analysefunktioner i store virksomheder (eks. Mærsk og Novo) og i centrale ministerier (eks. Finansministeriet) i stigende grad bliver ansat medarbejdere, der har en fortid i de store konsulentfirmaer. Og også NGO-sektoren trækker i stigende grad på struktureret problemløsning, til dels drevet af den store bølge af virksomhedsfilantropi, hvor store donationer ofte kommer med et krav om at NGOerne involverer de førende konsulenthuse. Et kendskab til struktureret problemløsning er derfor ofte brugbart, uanset hvilken branche man ønsker at arbejde i.

 

Men selvom struktureret problemløsning stadig er den dominerende problemløsningsteknik, er en alternativ tilgang i stigende grad populær. Denne nye tilgang, som kan kaldes for ’fortolkende problemløsing’, insisterer på, at struktureret og hypotesebaseret problemløsning er problematisk i en verden i stadig forandring. Alt for ofte, siger fortalerne af den fortolkende tilgang til problemløsning, bliver hypoteser udviklet baseret på historiske erfaringer, som ikke længere er relevante. Eller hypoteser bliver brugt uden kritisk stillingtagen til, om erfaringer fra ét domæne også er relevante i et andet domæne. Som når engelske banker bruges som afsæt for hypoteser om, hvad der virker i det danske skattevæsen. I stedet for den rationalistiske, ingeniørorienterede og deduktive tilgang, som struktureret problemløsning anbefaler, trækker fortolkende problemløsning på humaniora og de blødere samfundsvidenskaber. I Danmark har denne tilgang særligt været udviklet af ReD Associates men også andre har bidraget til og anvendt tilgangen, herunder virksomheder, der arbejder med design thinking, og som har større kultur- og implementeringsfokus, end der typisk har været i de internationale konsulenthuse.

 

Dette kursus introducerer studerende til både struktureret og fortolkende problemløsning. Deltagerne vil lære både at bruge men også kritisk at reflektere over de to tilgange. Men herudover er et centralt mål med kurset at give et bud på, hvordan de to tilgange kan forenes. Kan der udvikles en hypotesedrevet tilgang til strategisk problemløsning, der tager de temaer, som den fortolkende skole rejser, alvorligt?

 

Kurset bliver udbudt af Andreas Wester Juni. Andreas har læst statskundskab i København og Cape Town og har en MA og en MBA fra London. Efter en kort periode som journalist og kommunikationschef arbejdede Andreas i syv år i Finansministeriet. Herefter blev han ansat først i BCG og senere i Qvartz. Efter Qvartz arbejdede Andreas som partner i ReD Associates i New York og København. Andreas har i 2019 været med til at stifte konsulentfirmaet Mening, som bruger særligt den sociologiske værktøjskasse til at bygge bro mellem struktureret og fortolkende problemløsning.

Engelsk titel

Strategic problem solving

Uddannelse

Bachelor kursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelor kursus (2017-studieordning): 7.5 ECTS

Kandidat kursus: 7.5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden

Studerende vil få et indgående kendskab til, hvordan konsulenter arbejder med strategisk problemløsning. Såvel til de dominerende og mere alternative tilgange. Og til de idemæssige strømninger, som disse problemløsningsteknikker bygger på. Dette vil give de studerende både en praktisk og en kritisk introduktion til disse problemløsningsteknikker. Vi kommer til at bruge case studier og gæstetalere til at komme bredt rundt i problemløsningslandskabet. Når du har gennemført kurset vil du have en god ide om konsulentbranchen er noget for dig. Eller noget du vil undgå for enhver pris.

 

Færdigheder

Efter gennemførelse af kurset vil du være i stand til at bruge centrale dele af konsulentens værktøjskasse. Du kommer til at kende centrale værktøjer fra struktureret problemløsning såsom hypotesetræer, løsningstræer, design af dataindsamling, analysemetoder og udvikling af løsninger. Du kommer til at vide hvorfor og hvordan du kan blive spurgt om hvor mange bordtennisbolde, der kan være i Rundetårn, hvis du kommer til samtale i et konsulenthus. Og hvordan du skal svare. Og du vil vide hvordan du skal gennemføre et problemløsningsforløb baseret på den fortolkende problemløsningstilgang. Og du lærer hvordan du skal kommunikere dine indsigter og anbefalinger til ledere i de organisationer, du skal arbejde i eller for.

 

Kompetencer

Kurset vil hjælpe dig med få arbejde i en konsulentvirksomhed eller i en intern konsulentfunktion eller en funktion, hvor du arbejder sammen med eksterne konsulenter. Samtidig vil kurset give dig en forståelse for strategisk problemløsning, som vil være relevant i mange andre sammenhæng, eksempelvis projektledelse i den offentlige sektor, den private sektor eller i en NGO.

Der vil blive brugt cases og foredrag af gæsteundervisere (f. eks.BCG og ReD Assiciates). Alle studerende vælger en ud af tre/fire brancher og undersøger denne gennem hele kurset. Studerende vil lave klassepræsentationer på deres brancher.

Den endelige litteraturliste vil være parat ved kursets start og vil inkludere det følgende.

 

Struktureret problemløsning

Cracked it!: How to solve big problems and sell solutions like top strategy consultants. 2018, Bernard Garrette, Corey Phelps, Olivier Sibony

 

The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking. 2008. Barbara Minto. 

 

The McKinsey Way: Using the Techniques of the World's Top Strategic Consultants to Help You and Your Business. 1999. Ethan Rasiel.

 

The Lords of Strategy,  2010, Walter Kiechel III

 

 

Fortolkende problemløsning

 

Abductive Analysis: Theorizing Qualitative Research, Iddo Tavory and Stefan Timmermans, 2014

 

The Sociological Imagination, C. Wright Mills, 1959

 

The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Toughest Business Problems, Christian Madsbjerg and Mikkel Rasmussen, 2014

 

Sensemaking: The Power of the Humanities in the Age of the Algorithm, Christian Madsbjerg, 2017

 

The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana Zuboff, 2019

 

 

Cases – vi vil se på en række casesExample books are:

 

Banker og penge: The Social Life of Money, Nigel Dodd, 2015

 

Skattevæsnet: Overmod og afmagt - historien om det nye skat, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Bjerre Mortensen, 2018

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Synopsis med mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28