Handelsstaten Danmark i en turbulent verdensøkonomi

Kursusindhold

Kurset vil fokusere på dansk handelspolitik i en forandrende Europæisk og global kontekst. Kurset vil udforske Danmarks position og udfordringer i verdenshandlen. Kurset vil se nærme på rammerne for dansk handelspolitik, fra EU til WTO, sætte fokus på relationerne til de store handelsmagter, spec. USA, Kina, udforske mulighederne som er opstået i kølvandet på EU’s handelsaftaler med fx Vietnam og Japan, og endelig diskuterer spændingsfeltet mellem effektivitet og legitimitet i dansk/europæisk handelspolitik fremover.

 

Handelspolitik ses som mere end blot konventionel udenrigspolitik eller erhvervspolitik. Handelspolitik er både en erhvervspolitisk vækstgenerator, en form for udenrigsøkonomisk magtpolitik, og en værdibaseret globaliseringspolitik. Konkurrenceevnepolitik er en nødvendighed. Men det er kun en komponent af en effektiv handelspolitik. Eksportfremme og handelsdiplomati må nødvendigvis komplimenteres af en konkurrenceevnepolitik, og vice versa. Det altoverskyggende problem er, at global handelspolitik er blevet en hård kampplads. Det skaber usikkerhed, og det stiller nye krav. Kurset vil i stor udstrækning være case-baseret efter teoridelen, og se nærmere på de forskellige udfordringer som handelskrigene, strategisk rivalisering om fremtidens teknologiske førerskab, og sammenstødet mellem forskellige globaliseringer skaber for Danmark, og for Europa.

 

Kurset ser handelspolitikken som et særegent politikrum, der er formet af samspillet mellem magt, økonomi og værdier. Modsat en traditionel handlerumsmodel inden for udenrigspolitik teori, neoklassisk realisme fx, er det svært at sondre skarpt mellem interne og eksterne forhold når det kommer til eksportpromovering, investeringstiltrækning og teknologifremme. Udenrigspolitikken smelter sammen med indenrigspolitikken. Danmark må som handelsstat tilpasse sig en multipolariseret verdensøkonomi. Danmark må forsvare sig selv. Men Danmark er også en handelsmagt, der omformer globaliseringsprocessen. En stor del af dansk handelspolitik er uploaded til EU-niveau, med god grund.  Problemet er blot, at EU’s handelspolitik også er under forandring. Som en lille Europæisk handelsøkonomi i en globaliseret verden er samspillet mellem institutionelle, politiske og økonomiske forhold af vital betydning for fremtidig vækst og velfærd i Danmark.

 

Forandringer i verdensøkonomien har sat nye rammer og krav for fx dansk eksportpolitik, handelsdiplomati og erhvervsfremme. Som lille handelsstat er Danmark tvunget til at tilpasse sig en forandret verden. Alligevel kan Danmark ikke reduceres til en småstat, qua EU medlemskabet. Vi er en del af en global handelsmagt, der har afgørende betydning for fremtidens verdenshandlen. Danmark fylder derfor mere end hvad den burde gøre. Danmark skal til at træffe en række afgørende handelspolitiske valg i fremtiden.

Engelsk titel

Denmark, the Trading State and the turbulent world economy

Uddannelse

Bachelor kursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelor kursus (2017-studieordning): 7.5 ECTS

Kandidat kursus: 7.5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Avanceret viden om hovedteorierne indenfor International Politik og International Politisk Økonomi om betydningen af og drivkræfter bag handelsliberalisering, herunder IPØ liberalismen samt realismens og konstruktivismens kritik af frihandelsteori

Avanceret viden om de vigtigste handelspolitiske institutioner, aktører og diplomatisk praksisser, herunder dansk og EU handelspolitik, amerikansk og kinesisk handelspolitik, WTO aftaler, og udvalgte bilaterale frihandelsaftaler   

Forståelse af basal international handelsret, herunder WTO afgørelser

Forståelse af basal handelsstatistik, økonomiske analyser og risikoanalyser, herunder konstruktion og brug af statisk og analyser i den handelspolitiske debat

 

Kompetencer

Case-baseret, teorietisk-informerede analyser af tværgående, aktuelle emner og problemer i dansk, europæisk og global handelspolitik

Analyseevner af internationale forhandlingsprocesser, herunder anvendelse af økonomiske udenrigspolitik, two-level games og konstruktivisme på historieske og aktuelle handelsforhandlinger

 

Færdigheder

Policy-relevante formidlingsevner, herunder mundtlig præsentation af projekt samt skriftelig formidlingsevner af selvstændig analyse

Teoretisk og metodisk refleksioner I forbindelse med analyse af nye handelspolitiske spændinger og globale økonomiske forandringer

 

Blanding af undervisningslektioner, case-præsentationer af forskellige nedslag i debatten, og gæsteoplæg af praktikere.

Broom, Andre (2014): “Chapter 2 - Theoretical Perspectives in IPE”, Chapter 3 – Contemporary Debates in IPE”, “Chapter 10 – Global Trade”, ann Issues and Actors in Global Political Economy,  Palgrave-Macmillian, pp. 16-42, 139-1 

 

Baldwin, Richard (2011): “21st Century Regionalism: Filling the gap between 21st century trade and 20th century trade rules”, World Trade Organization Staff Working Paper ERSD- 2011

 

Caplin, Ann & Silke Trommer (2017): “The Evolution of the Global Trade regime” in, pp. 111-140 in John Ravenhill (ed.) Global Political Economy, 5th edition, 2017

 

Damro, Chad (2012): Market power Europe, Journal of European Public Policy, 19:5, 682-699, link: http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2011.646779

 

Looney, Robert E. (ed.) (2018): Handbook of International Trade Agreements - Country, regional and global approaches, selected chapters, Routledge

 

Meunier, Sophie and Kalypso Nicolaidis (2017): The EU as a trade power, in Christopher Hill and Michael Smith (eds.) International Relations and the European Union, 3nd edition, Oxford University Press, pp. 275-298 

 

Ravenhill, John (2014): ‘Regional trade agreements’, in J. Ravenhill (ed.) Global Political Economy, 4th edition, 2014, pp. 139-170

 

Rasmussen, Martin Boje (2019):, ‘Anden læresætning: Optegn spillebanen for international konkurrence”, i ’Konkurrencestatsminsteren’, pp. 35-72, Djøfs Forlag

 

Shaffer, Gregory (2015): How the World Trade Organization shapes regulatory governance, Regulation & Governance (2015) 9, pp. 1–15

 

Trommer, Silke (2017) Post-Brexit Trade Policy Autonomy as Pyrrhic Victory: Being a Middle Power in a Contested Trade Regime, Globalizations, 14:6, 810-819, DOI: 10.1080/14747731.2017.1330986

 

Udenrigsmininsteriet (2013): Dansk handelspolitisk strategi, http://um.dk/da/Udenrigspolitik/handelspolitik/dansk-handelspolitisk-strategi/

 

Rodrik, Dani (2017): “Chapter 1 - A Better Balance”, in Straight Talk on Trade - Ideas for a Sane World Economy, pp.

Basal vidensniveau indenfor International Politik, Komparativ og International Politisk Økonomi. Kendskab til basal økonomisk teori og folkeret er en fordel men ikke påkrævet.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28