SOMMER19: Dansk forsvarspolitik og strategiske studier

Kursusindhold

Sommerskolen giver de studerende den nyeste viden om dansk forsvarspolitik og mulighed for at fordybe sig i både klassisk og nyere strategisk teori. De studerende får empirisk indsigt i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og udviklingen heri efter den kolde krig samt kendskab til centrale sikkerhedspolitiske institutioner og organisationer i både Danmark og internationalt.

Sommerskolen giver ligeledes viden om strategisk tænkning, og herunder øvelser i at udarbejde strategiske analyser og altså til at omsætte formel viden i en praktisk sammenhæng.

Sommerskolen gennemføres som praksisorienteret undervisning, der sigter på at engagere de studerende i konkrete forsvarspolitiske analyser inden for disse områder:

• Strategiske studier som redskab til at analysere forsvarspolitik

• Det militære instruments anvendelsesmuligheder og begrænsninger

• Det forsvarspolitiske niveau og styringen af det militære instrument

Engelsk titel

SUMMER19: Danish Defence Policy and Strategic Studies

Uddannelse

Master students: 7.5 ECTS

Bachelor students: 10 ECTS

 

Kurset løber fra d. 12.-22. august 2019. Skema følger.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for særlige karakteristika ved forsvarspolitik som politikområde
 • Diskutere samspillet mellem folkestyret og forsvaret

 

Færdigheder:

 • Analysere det forsvarspolitiske niveau og styringen af det militære instrument
 • Vurdere dansk forsvars anvendelsesmuligheder og begrænsninger

 

Kompetencer:

 • Overskue Danmarks forsvarspolitiske valgmuligheder i balancen mellem nationale interesser og internationale udfordringer.

Undervisning vil omfatte forelæsninger, case-arbejde, gruppearbejde, ekskursion m.v. De studerende vil møde officerer, embedsmænd samt forsvarspolitikere som gæsteforelæsere. Sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb, det forudsættes derfor, at alle deltagerne har mulighed for at forberede sig grundigt inden undervisningens start, idet det ikke vil være muligt at læse alt materialet under selve kurset. Studenterne bør ikke planlægge eftermiddagsaktiviteter i kursusperioden, da gruppearbejde m.v. vil tage meget tid. Da det er et intensivt kursus, er det ikke muligt at have arbejde eller andre beskæftigelser sideløbende i undervisningsperioden. Der vil desuden blive lagt vægt på at etablere et fagligt fællesskab mellem de studerende.

Fuldstændig litteraturliste vil blive tilgængelig på Absalon i forbindelse med optagelse på sommerskolen. Uddrag af nedenstående vil indgå i litteraturlisten.

 

Breitenbauch, Henrik (2015). Uendelig krig? Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 181 sider.

Clausewitz, Carl von (2010). Om krig. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 104 sider.

Kristensen, Kristian Søby: Danmark i krig. København: DJØF’s Forlag, 2013.

Cohen, Eliot (2003). Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime. New York: Simon and Schuster.  Kapitel 1, 6, 7.

Interesse for internationale forhold og international politik er en nødvendighed, gerne i form af IP-kurset på BA-delen. Kendskab til sikkerhedspolitik, forsvarsforhold, udviklingspolitik og skrøbelige stater, politisk teori herunder om vestlige og ikke-vestlige stater, og international politisk historie er velkomne kundskaber.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3-dags bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18223U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed
Kurset løber fra d. 12.-22. august 2019. Skema følger.
Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Ø. Breitenbauch   (3-777e714f7875823d7a843d737a)
Gemt den 03-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students