Offentlig ret

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende 2012-studieordningen: 10 ECTS

Bachelorstuderende 2017-studieordningen: 7,5 ECTS

 

 

 

Målbeskrivelse

Offentlig ret giver den studerende:

 • Et grundigt kendskab til forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • En grundlæggende viden om statsforfatningsret, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder.
 • Juridisk viden, der kvalificerer til at kunne indgå i offentlig forvaltning.

 

Holdundervisning. Undervisningen finder sted i forårs- og efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget afsluttes med en karakterbedømt synopsiseksamen med ekstern censur. Det er en betingelse for at deltage i eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i et sikkert og reflekteret kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres fremragende evner til selvstændigt at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. Med udgangspunkt i et sikkert kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres gode evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i et basalt kendskab til juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres netop fornødne evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 123
 • Forberedelse
 • 124
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18050U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Varighed

1 semester

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dorte Sindbjerg Martinsen   (2-727b4e7774813c79833c7279)
Gemt den 26-08-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students