Arbejds- og organisationspsykologi - Praksishold

Kursusindhold

I efteråret 2019 udbydes der følgende praksishold:

 

Praksishold 1 v/Camilla Raymond Psykologi i organisationer: Hvordan kan vi som psykologer anvende vores faglighed, så det skaber værdi i praksis?
Igennem syv undervisning gange vil vi med udgangspunkt i udvalgte psykologiske teorier og metoder undersøge, hvordan vi konkret kan omsætte vores psykologiske faglighed i en verden hvor opgaven er i centrum og der er fokus på resultatskabelse og bundlinje. Et centralt spørgsmål vil være "om psykologen kan tilføre feltet mere og andet end de gængse HRM teorier".

Undervisningen vil inddrage de interesser der er blandt de studerende og vil med udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden eller liveinterventioner give de studerende mulighed for at afprøve hvordan udvalgte teorier og metoder kan sættes i spil i en konkret situation. Vi vil blandt andet diskutere og reflektere over klassiske organisationspsykologiske begreber som; Forandring og forandringsprocesser, individuel og kollektiv læring, grupper & gruppedynamikker, læring i organisationer samt kompetenceudvikling.

Der vil også i undervisningen blive plads til at inddrage og reflektere over de metoder som konsulenter i dag benytter sig af.

Aktiv undervisningsdeltagelse for praksishold 1:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Hver gruppe er ansvarlig for at gennemføre en intervention som involverer holdet med udgangspunkt i et selvvalgt tema.

 • Datoerne for gruppernes intervention planlægges på den anden undervisningsgang.

 • Som forberedelse til gruppens intervention, skal gruppenformulere nogle konkrete læringsmål som interventionen skal bibringe gruppen og holdet.

 • Forud for interventionen skal gruppen lave en drejebog af max 3 siders længde for interventionen. I drejebogen specificeres hvem i gruppen der er ansvarlig for de konkrete aktiviteter der indgår i interventionen.

 • Som en del af drejebogen skal det fremgå hvilke artikler og bøger fra pensumlitteraturen interventionen tager udgangspunkt i og har referencer til.

 • Forud for interventionen er gruppen ansvarlig for at sende det materiale (fx case, artikler eller andet) som holdet skal læse som forberedelse til interventionen.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer med interventionsforløb, teoretisk begrundede interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
 • Analysere direkte eller indirekte erfarede interventionsforløb ud fra arbejds- og organisationspsykologiske teorier og interventionsformer, samt udrednings- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 35
 • Total
 • 35

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15120U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

7 uger, med start uge 36
Skemagruppe
B
Kapacitet
20-25 studerende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Camilla Raymond   (15-6664706c6f6f643175647c707271674373767c316e7831676e)
Gemt den 04-07-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students