Valgfag - Formidling

Kursusindhold

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner.

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover.

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler

Engelsk titel

Elective course - The Teaching of Psychology

Målbeskrivelse

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Holderundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med refleksioner over pointer opnået i forløbet. Opgaven specificeres 1.undervisningsgang. Max 5 normalsider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24