Videnskabsteori

Kursusindhold

Fagets formål er at indføre de studerende i mulighedsbetingelserne for antropologisk viden. Hvordan bliver antropologisk viden til? Hvordan optræder/forstås centrale videnskabsteoretiske temaer – epistemologi, ontologi, objekt, subjekt – i antropologien? Vi udforsker forskellige positioner med relevans for samfunds- og kulturvidenskab – såsom positivisme, strukturalisme, funktionalisme, evolutionisme, fænomenologi, hermeneutik, konstruktivisme og post-strukturalisme – samt søger indblik i positionernes idéhistoriske baggrund og betydning for antropologisk teori og metode. Hvad er antropologiens objekt? Hvilket subjekt antages i forskellige videnskabsteoretiske tilgange?

Kurset viderefører og uddyber færdigheder erhvervet fra kurset i faghistorie på uddannelsens første år. Videnskabsteori kører samtidig med og skal følges i samspil med anvendt antropologi – hvor videnskabsteori har fokus på mulighedsbetingelserne for antropologisk viden har anvendt antropologi fokus på mobilisering og applicering af denne viden.

Engelsk titel

Theory of Science

Målbeskrivelse

Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne:

Viden

 • Skelne imellem og beskrive forskellige teoretiske positioner angående vidensproduktion 

 • Reflektere over mulighedsbetingelser – såvel epistemologisk som ontologisk – for antropologisk viden

 

Færdigheder

 • Sammenligne traditioner indenfor videnskabsteori

 • Applicere kerne begreber fra videnskabsteorien i antropologien

 

Kompetencer

 • Relatere forståelsen af mulighedsbetingelserne for antropologisk viden til et fremtidig empirisk feltarbejde

 • Konvertere forståelsen af antropologisk vidensproduktion for at sikre relevant design af antropologiske projekter

Forelæsninger og tutorials

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Videnskabsteori følges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får vejledende feedback på deres portefølje opgaver fra tutor undervejs. De studerende får skriftlig feedback på deres samlede porteføljer i forbindelse med eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Tre individuelle portfolioopgaver af min. 4.500 og max. 5.500 anslag. Underviser fastsætter emnet for portfolioopgaverne.

Portfolioopgave afleveres løbende til tutor. Ved den fastsatte eksamensdato afleveres de 3 portfolioopgaver til en samlet vurdering. De studerende forventes at revidere i opgaverne inden den endelige aflevering.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er udpeget en sekundær intern bedømmer på denne eksamen, der vil deltage i bedømmelsen, hvis den primære bedømmer finder dette er nødvendigt
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Total
 • 211