Innovation og co-design

Kursusindhold

Kan mennesker og organisationer styre en innovativ designproces? Hvordan påvirker sociale magtkampe teknologiske innovationer? Hvad betyder ’design thinking’? Hvad kan antropologer byde ind med, når innovative løsninger på samfundets problemstillinger skal designes?

Med udgangspunkt i sådanne spørgsmål og med særligt fokus på nye teknologier, bæredygtig omstilling og digitalisering af byer vil dette kursus udforske design og innovation i teori og praksis.

I design-antropologiske projekter vil de studerende arbejde med konkrete udfordringer stillet af private eller offentlige organisationer. Dette praktiske element vil løbende blive komplementeret af refleksioner, analyser og diskussioner, som bunder i antropologiske metoder og teorier. Begreber som innovation, design, organisation, kreativitet, samarbejde og eksperimenter vil indgå i den løbende debat.

Designprocessen er sjældent formet af en enkelt person, men udfolder sig i et tæt og intensivt samarbejde. Kursus vil på den baggrund fokusere på samarbejde og bestå af små dynamiske teams, som ved afslutningen af kursus skal formidle indsigter og resultater for et panel af eksterne eksperter.

Engelsk titel

Innovation and co-design

Målbeskrivelse

Viden

 • Have teoretisk viden om kursets centrale begreber 

 • Have praktisk forståelse af anvendelsen af antropologien i innovative designprocesser 


 

Færdigheder

 • Kan transformere praktisk case-materiale til en antropologisk problemstilling
 • Er i stand til at udføre korte og intensive etnografiske feltbesøg 

 • Er i stand til at gennemføre en analyse på baggrund af centrale begreber og temaer
 • Kan tilpasse sin formidling af indsigter fra analysen til forskellige publikum 


 

Kompetencer

 • Kan samarbejde med medstuderende omkring at planlægge og udføre aktiviteter i et intensivt praksis-orienteret antropologisk projekt 

 • Kan samarbejde med relevante eksterne aktører i innovationsprocesser 


Case-baseret undervisning, der består af forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer samt et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra udvalgte partnere.

Undervisningen følger en designantropologisk proces og er forskningsbaseret. Den udfolder sig i workshopformat, og den udspiller sig både hos virksomhederne og på KU.

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Dette kursus kan indgå som element i KA specialiseringslinjen Virksomhed- og Organisationsantropologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset består af løbende feedback på portfolio opgaver både fra underviser og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-eksamen:
Længde: Portfolio-eksamen kan laves individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studerende. Portfolio-eksamen udgøres af 3-7 delafleveringer. Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må maksimalt være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende maksimalt 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende maksimalt 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende maksimalt 50.000 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 4
 • Seminar
 • 26
 • Forberedelse
 • 106
 • Eksamen
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forelæsninger
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Total
 • 210