Matematik A

Kursusindhold

I Matematik A introduceres grundlæggende matematisk analyse med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder. De overordnede emner i kurset er:

 

1.Grundlæggende matematiske forudsætninger, herunder:

 • Logik, bevisteknik og mængdelære;
 • Algebra og løsning af ligninger og uligheder;

 

2. Funktioner af en variabel, herunder:

 • Specielle funktioner: Polynomier, potensfunktioner, eksponential- og logaritmefunktioner;
 • Differentialregning og anvendelser, herunder optimering;
 • Integralregning og anvendelser;

 

3. Rentesregning, talfølger og uendelige rækker, herunder:

 • Rentetilskrivning og annuiteter;
 • Konvergens af talfølger og uendelige rækker, herunder kvotientrækker;

   

4. Funktioner af to eller flere variable, herunder:

 • Grundlæggende begreber, herunder niveaukurver, graf og geometrisk repræsentation;
 • Partielle afledede og anvendelser, herunder elasticiteter og implicit differentiation;
 • Optimering med og uden bibetingelser.

   

I løbet af kurset præsenteres mindre eksempler på, hvordan matematikken anvendes i økonomisk teori og/eller empiriske metoder.

Engelsk titel

Mathematics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gengive og forklare centrale definitioner, resultater og sammenhænge inden for grundlæggende matematisk analyse.
 • Forstå og have overblik over relevante begreber, resultater og metoder inden for kursets emner i forbindelse med besvarelse af konkrete opgaver.

   

Færdigheder:

 • Anvende begreber, resultater og metoder inden for kursets emner til at besvare konkrete opgaver.
 • Præsentere besvarelsen af konkrete opgaver i et klart og præcist sprog og med passende grafiske repræsentationer.

 

Kompetencer:

 • Tilegne sig matematisk stof på niveau med indholdet i dette kursus, især med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder.

Forelæsninger og holdundervisning. Undervisningen forudsætter, at de studerende har forberedt sig og deltager aktivt.

Sydsæter, Hammond, Strøm og Carvajal: ”Essential Mathematics for Economic Analysis”. Fifth edition. Pearson, 2016.

 

Eventuelt supplerende materiale.

A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2019:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge i 15 uger fra uge 36 til 51 (minus uge 42).

Forår 2020:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til ca 20 (minus helligdage)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6 til ca 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E19; [Navn på kursus]” eller “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Forelæseren giver begrænset kollektiv feedback i forbindelse med mindre øvelser til forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel og kollektiv feedback på deres obligatoriske opgaver samt i forbindelse med deres løbende arbejde med opgaverne i kurset.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Studienævnet har besluttet at grundet situationen vedr. Corona, er eksamen ændret til en online tag-hjem eksamen. Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.
____
Hjælpemidler

Med hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 45
 • Total
 • 275