Valgfag: Praktisk Teologi: Digteren og salmedigteren Grundtvig

Kursusindhold

På kurset følger vi Grundtvigs vej fra romantisk digter til salmedigter. Vi læser poetiske tekster fra hele forfatterskabet og studerer, hvordan Grundtvig selv betragtede sin digtning og salmedigtning. Desuden skal vi beskæftige os med Grundtvigs gen- og moddigtning af fortidens digtere og salmedigtere. Hvad var det for en særlig hermeneutik, han tog i anvendelse, når fortiden skulle få stemme i nutiden?  Og hvilken betydning har det evt. for vurderinger af senere digtere og brugen af Grundtvig i dag.

Engelsk titel

The Poet and Hymnwriter N.F.S. Grundtvig

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAPTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVPT4U

Holdundervisning

Litteratur annonceres på Absalon

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420