AFLYST Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Fra det 18. århundrede til i dag. Et forskningshistorisk perspektiv med særlig fokus på den tysktalende tradition

Kursusindhold

Det hører med til en akademisk disciplin at kende til dens historie, følge med i nye tendenser samt med kritisk at reflektere konteksten af denne udvikling. I dette kursus vil vi se på nogle af de vigtigste ”stationer” i nytestamentlig eksegese fra begyndelsen af den historisk-kritiske forskning indtil i dag. Et særligt fokus vil ligge på den tyske tradition (som ikke mindst har også præget dansk eksegese). I løbet af semestret skal vi læse og kritisk diskutere uddrag af f.eks. F.C. Baur, D.F. Strauß, H.J. Holtzmann, W. Wrede, W. Bousset, M. Dibelius, R. Bultmann, E. Käsemann, M. Hengel eller G. Theißen – så vidt muligt i originalsprog. Kurset vil give mulighed for både at få et overblik over den nytestamentlige forskningshistorie, men – især ved hjemmeopgaverne – også for at dykke ned i en forfatters værk eller i en særlig tilgang (såsom Religionsgeschichtliche Schule, formkritik mm.).

Læsning af de tyske tekster vil bl.a. blive understøttet gennem en særlig tilrettelagt lektiecafé med en tysk-kyndig studerende (nærmere oplysninger ved starten af semestret) og ved at underviseren vil afslutte hver lektion med en overordnet præsentation af næste gangs tekst samt uddele materiale til forberedelsen (arbejdsspørgsmål, gloser).

Engelsk titel

The study of the New Testament from the 18th century until today, with a special focus on the German-speaking history of research

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEANTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFNT3U

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 • grundlæggende viden om af Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt,
 • kompetencer til at identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor emnet.

   

  Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 • avanceret og specialiseret viden om Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i at udvælge og anvende relevant litteratur og til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold samt til at diskutere dette indhold i en aktuel samfundsmæssig kontekst.
 • kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)

Foreløbig kursuslitteratur

For tiden op til 1945:

 • Kümmel, Werner Georg, Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme, Freiburg/München: Karl Alber, 21970 (engelsk: The New Testament: The History of the Investigation of its Problems, London: SCM, 1973 og senere), begge udgaver findes på KB
 • Baird, William, History of New Testament Research 2: From Jonathan Edwards to Rudolf Bultmann, Minneapolis: Fortress Press,
2003

   

For tiden efter 1945:

 • Breytenbach, Cilliers og Rudolf Hoppe (red.), Neutestamentliche Wissenschaft nach 1945. Hauptvertreter der deutschsprachigen Exegese in der Darstellung ihrer Schüler, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008.

   

Generelt:

 • The New Cambridge history of the Bible, 4 bind, red. James Carleton Paget, Richard Marsden, E. Ann Matter, Joachim Schaper, Euan Cameron, Cambridge: CUP, 2012-2015 (online på Rex).

   

  Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

Kursuslitteratur vil omfatte 600-800 s., pensum i alt 1200-1500 s.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420