Valgfag: Islamisk teologi og praksisformer: fra Koranen til i dag, fra Mekka til København (kompaktkursus, august 2018)

Kursusindhold

Dette kursus introducerer til islams teologi(er) i dens tidligste udformning i Koranen og i dens efterfølgende formative, klassiske og moderne videreudviklinger, deres genealogier og dilemmaer. Parallelt med de teologiske udtryk giver kurset også en introduktion til islams forskellige praksisformer, så som ritualer (f.eks. bøn), institutioner (f.eks. islamisk jura og fatwaer), traditioner (f.eks. sufisme), materielle udtryk (f.eks. moskeer og klædedrager) og levet islam (f.eks. Ramadan i Danmark). Udover at behandle teologi og praksisformer i formativ og klassisk islam vil kurset også sætte fokus på moderne og nutidige teologiske nyudviklinger og praksisser (f.eks. Euro-islam, islamisme, islamisk feminisme, minoritets-ret/fiqh al-aqalliyyat).

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: Det tilstræbes, at den studerende får indblik i specialiseret viden om udvalgte emner på kurset. Tillige tilstræbes, at den studerende får skærpet sine evner til kritisk analyse og diskussion af de udvalgte emner samt evne til at orientere sig og anvende relevant litteratur.  

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene: Forelæsninger, faglig diskussion, deltager-oplæg, flipped class-room, ekskursioner.

Engelsk titel

Islamic theology and forms of practice: from the Qurʾān to now, from Mecca to Copenhagen

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420