BA-2. semester: Kirke- og Teologihistorie 1 - Hold A, B

Kursusindhold

Der gives en oversigt over kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse til nutiden.

Faglige mål:

- Orienteringsfærdighed i kirke- og teologihistorien i form af overblik over dens samlede forløb.
- Kendskab til afgørende begivenheder og personer i kirke- og teologihistorien.
- evne til at fremstille kirke- og teologihistoriske sammenhænge og forløb klart og sammenhængende.

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses et forud aftalt pensum. I begrænset omfang vil der også blive tale om fælles læsning af kirke- og teologihistoriske tekster.
Til hver dobbelttime læses 40-50 siders grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse til hver dobbelttime, således at kurset med sine 7,5 ECTS-points passer ind i en 40 timers arbejdsuge.

Engelsk titel

History of the Christian Church and Doctrine, 1

Uddannelse

Teologi

Undervisningen gives i form af forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier. I stærkt begrænset omfang vil der også blive tale om fælles læsning af kirke- og teologihistoriske kildetekster.

González, Justo L.:  The Story of Christianity I: The Early Church to the Reformation. Revised and updated.

González; Justo L.:  The Story of Christianity II: The Reformation to the Present Day. Revised and updated. New York 2010.

Lausten, Martin Schwarz: Danmarks kirkehistorie. København 1983 (og senere).

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
20 minutters prøve med 20 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210