Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Teologisk antropologi

Kursusindhold

Dette kursus drejer sig om det kristne syn på mennesket. Dets formål er at opnå en dybere forståelse af det kristne syn på mennesket samt evne til at diskutere dette syn i konkrete nutidige sammenhænge. Kursets fokus er på, hvordan den kristne opfattelse af mennesket som skabt i Guds billede og synder er kommet til udtryk i det 20ende århundredes dogmatik og det drejer sig om, hvordan man i dag – i det 21 århundrede – kan udlægge den opfattelse, at mennesket er på én gang skabt, gudbilledligt, og synder. I den forbindelse skal vi undersøge klassiske temaer som begær, angst, tillid, frygt, vished, tvivl, håb, fortvivlelse, kærlighed, had, sex og død. Formålet med kurset skal vi således indfri gennem et studium af primært moderne teologisk-antropologiske hovedværker og med fokus på Paul Tillichs og Wolfhart Pannenbergs teologiske antropologi. Studiet koncentrerer vi om tre moderne teologiske-antropologiske problemstillinger:

1. Forholdet mellem gudbilledlighed og synd som udtryk for kamp eller konflikt i det enkelte menneske herunder forestillingen om mennesket som ”eksistens” og en skabning med behov for forsoning.

2. Forholdet gudbilledlighed og synd som udtryk for en konflikt mellem det enkelt menneske og samfundet herunder forestillingen om mennesket som relationelt eller ligefrem mellemmenneskeligt konstitueret. Herunder hører også spørgsmål om forholdet mellem selvforståelse og livsstil.

3. Forholdet mellem gudbilledlighed og synd som udtryk for samfundsmæssige problemer og konflikter herunder mellem religiøsitet og sekularisme, mellem forskellige konfessioner og mellem forskellige tilværelsesanskuelser. Herunder høre spørgsmålet om livsstil og samfund, kollektive forstyrrelser og globale lidelser. 

Til undersøgelsen af disse problemstillinger skal vi tilegne os uddrag af følgende teologisk-antropologisk hovedværker: Paul Tillich ”Systematic Theology. Vol 2” samt ”The Courage to Be”, Wolfhart Pannenberg “Systematic Theology. Vol 2” samt “Anthropology in Theological Perspektive” og Sarah Coakley “The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God”. Tilgangen til teksterne er problemorienteret og arbejdsformen kombinerer analyse og fortolkning med diskussion. Der lægges vægt på studiet af teksterne samt på selvstændigt arbejde med de tre teologisk-antropologiske problemstillinger.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Theological Anthropology

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFDO6U

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret og specialiseret viden om teologisk antropologi med fokus på gudbilledlighed og synd 
 • evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de tre teologisk-antropologisk problemstillinger
 • evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og
 • evne til både enkel og problembevidst formidling af teologisk antropologi 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420