Valgfag: Dogmatik og Sjælesorg: Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: Mellem systematisk teologi og sjælesorg (13.-23. august 2018)

Kursusindhold

Livskriser afslører den menneskelige sårbarhed, men udfordrer samtidig til en modstandskraft, der også kan trække på religiøse ressourcer. Kurset undersøger disse konstellationer og ønsker særligt at bidrage til en teologisk refleksion over den modstandskraft, der kan rejse sig, når mennesket forholder sig til sårbarhedens mulighed og pludselige realitet. Kurset står på tre ben:

 1. En filosofisk-fænomenologisk besindelse på det gode liv og det onde set gennem krisen, sorgen og skammen, men også gennem glæden og genvindelsen af livskraft.  
 2. En dogmatisk undersøgelse af den økonomiske Treenigheds belysning af dette livsområde, særligt i forbindelse med en teologi for risiko og fare.
 3. En psykologisk og sjælesørgerisk besindelse på, hvordan sårbarhed og modstandskraft opstår i mellemmenneskelige relationer.

 

En særlig vinkel på problemstillingen opstår, når teologi og kirke opererer i det offentlige rum.  Hvordan kan en public theology formuleres i et offentligt rum? Hvilke teologiske ressourcer kan der her trækkes på, og hvilke ressourcer træder i baggrunden, når præster og teologer adresserer fælles livsproblemer i en trosmæssig, psykologisk og liturgisk bearbejdning af livskriser?

 

Kurset afholdes i et samarbejde mellem Christine Tind Johannessen-Henry (FUV), Mikkel Gabriel Christoffersen og Niels Henrik Gregersen (KU), og vil dertil inddrage gæsteforelæsere. 

 

I juni måned 2018 tilsendes en litteraturliste med kursuspensum samt forslag vedrørende opgavelitteratur. I kursusrummet vil en række tekster være tilgængelige for de tilmeldte studerende.

 

Mandag d. 13 august - Sårbarhed, livskrise og modstandskraft fra 10-14

Tirsdag d. 14 august - Skabelse, fødsel og dåb fra 9-12

Onsdag d. 15 august - Identitet, skam og vækst (konfirmation) fra 9-15

Torsdag d. 16 august - Kærlighed, ensomhed og forsoning (ægteskab) fra 9-12

Mandag d. 20 august - Liv, sygdom og liv med sygdom fra 9-12

Tirsdag d. 21 august - Alderdom, skrøbelighed og visdom fra 9-12

Onsdag d. 22 august - Død, sorg og modstandskraft (begravelse) fra 9-15

Torsdag d. 23 august - Opstandelse, dom og håb fra 9-13:30

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome

Den studerende opnår færdigheder i anvendelse af det teologiske fagområdes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Den studerende udvikler evnen til at arbejde analytisk for derved at blive kvalificeret til at løse et bredt spektrum af opgaver i kirke, kultur og samfund. Der lægges desuden vægt på at fremme den studerendes evne til formidling. For yderligere oplysninger om studieretningslinjer se: http://teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/Master_TEO_2009_retningslinjer_revideret_marts_2016_godkendt.pdf

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene/ Teaching and learning methods

Kurset består af en blanding af forelæsninger, fælles diskussioner, oplæg af kursister (efter aftale), øvelser, tematiske gruppearbejde og indledende opgaveskrivning. Som forberedelse til kurset læses 750 siders litteratur. Hertil kommer øvrige 750 siders litteratur I forbindelse med den afsluttende opgave.

 

Kursets ECTS point/ Course ECTS credits

Kurset udgør 15 ECTS point og kan indgå som et af tre kurser i en fleksibel masteruddannelse på Københavns Universitet. For yderligere oplysninger om den fleksible masteruddannelse se: http://teol.ku.dk/uddannelser/masteruddannelse/. Kurset kan også anvendes som valgfag på den teologiske kandidatuddannelse.

 

Kursuslitteratur/Suggested litterature

Kursisterne får tilsendt en litteraturliste med fælles kursuspensum og forslag ang. opgavelitteratur.

 

Engelsk titel

Vulnerability, Crisis, and Resilience: Between Systematic Theology and Pastoral Care.

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 120
 • Total
 • 420