Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af 3 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes.

Det anbefales at kombinere dette projektseminar med et af de fire emnekurser på kandidatuddannelsen, som er åbne for bachelorstuderende, der skal skrive BA-projekt:

- Afkoloniseringens spøgelser
- Kosmonauter af det indre rum
- Den politiske roman idag
- 1917 - åndens revolution
 

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse
  • 318
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420