Adfærdsvidenskabelige metoder

Kursusindhold

Kurset omfatter en introduktion til adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering. Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden indenfor disse områder til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af sundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Methods in Behavioral Sciences

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Målbeskrivelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående områder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at anvende basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets begreber og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling.

Forelæsninger og holdundervisning.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
20 minutters forberedelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler er kun tilladt under forberedelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående områder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at anvende basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets begreber og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 69