Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

Kursusindhold

Faget gennemgår, hvordan sundhed og sygdom kan måles og analyseres, samt hvilken betydning sociale determinanter har for sundhed. Kurset sætter fokus på udvalgte folkesundhedsudfordringer og betydningen af socioøkonomiske faktorers for borgeres sundhedsrelaterede handlinger og sundhed nationalt og internationalt.

Gennem kurset vil en række internationalt anerkendte forskere præsentere deres forskning, og disse bidrag sættes ind i en folkesundhedsfaglig ramme, hvor tværvidenskabeligheden gøres tydelig. De studerende opnår kompetencer til at analysere folkesundhedsudfordringer ved brug af forskellige videnstyper og vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af forebyggelsesperspektiver.

Engelsk titel

Health and society in a multidisciplinary perspective

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

 

Viden

 • Definere og fortolke centrale begreber for sundhed, sundhedsrelaterede handlinger, sygelighed og dødelighed i befolkningen
 • Have viden om de vigtigste risikofaktorer, sygdomme og deres byrde
 • Kunne redegøre for årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed og for, hvordan social ulighed i sundhed påvirker folkesundheden
 • Kunne redegøre for sundhed i et livsforløbsperspektiv og forstå, hvordan barndom og ungdom er vigtige perioder i forhold til risikoen for at udvikle såvel fysisk som psykisk sygdom senere i livet

 

Færdigheder

 • Forklare årsagsmekanismer for ulighed i sundhed og diskutere hvordan ulighed i sundhed påvirker folkesundheden i Danmark
 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, og psyko-sociale faktorers betydning for sundhed og sygelighed i befolkningen
 • Kunne analysere folkesundhedsudfordringer i et tværvidenskabeligt perspektiv og vurdere forebyggelsesperspektiver

 

Kompetencer

 • Skal kunne analysere årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed
 • Skal kunne indgå i tværvidenskabelige samarbejder
 • Selvstændigt kunne planlægge analyser af folkesundhedsproblemer ud fra et tværvidenskabeligt perspektiv og vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af forebyggelsesperspektiver

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Lærebøger og et kompendium sammensat af videnskabelige artikler

 

Det anbefales, at man har gennemført introduktion til epidemiologi og biostatistik eller at introduktion til epidemiologi og biostatistik tages samtidig med Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Individuel skriftlig besvarelse af stillet opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende demonstere den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets læringsmål:

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • Definere og fortolke centrale begreber for sundhed, sundhedsrelaterede handlinger, sygelighed og dødelighed i befolkningen
 • Have viden om de vigtigste risikofaktorer, sygdomme og deres byrde
 • Kunne redegøre for årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed og for, hvordan social ulighed i sundhed påvirker folkesundheden
 • Kunne redegøre for sundhed i et livsforløbsperspektiv og forstå, hvordan barndom og ungdom er vigtige perioder i forhold til risikoen for at udvikle såvel fysisk som psykisk sygdom senere i livet

 

Færdigheder

 • Forklare årsagsmekanismer for ulighed i sundhed og diskutere hvordan ulighed i sundhed påvirker folkesundheden i Danmark
 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, og psyko-sociale faktorers betydning for sundhed og sygelighed i befolkningen
 • Kunne analysere folkesundhedsudfordringer i et tværvidenskabeligt perspektiv og vurdere forebyggelsesperspektiver

 

Kompetencer

 • Skal kunne analysere årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed
 • Skal kunne indgå i tværvidenskabelige samarbejder
 • Selvstændigt kunne planlægge analyser af folkesundhedsproblemer ud fra et tværvidenskabeligt perspektiv og vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af forebyggelsesperspektiver

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 133
 • Total
 • 210