Marginal parodontitis og dets komorbiditeter – orale og systemiske manifestationer (valgfag)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende viden om medicinske komorbiditer til marginal parodontitis, herunder disses systemiske og orale manifestationer. Kurset giver de studerende mulighed for at fordybe sig i associationer mellem marginal parodontitis og medicinsk sygdom. De studerende få desuden indblik i kliniske forholdsregler ved udvalgte medinske tilstande så som diabetes mellitus, hjerte-karsygdom, reumatoid arthritis og præmatur fødsel. 

Engelsk titel

Periodontitis and its comorbidities - oral and systemic manifestations (elective)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen  
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til marginal parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige systemiske manifestationer af medicinsk sygdom associeret til marginal parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til marginal parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af kormodbitet til marginal parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med marginal parodontitis.

Introduktionspræsentation varetaget af undervisere. Litteraturgennemgang varetaget af studerende i studiegrupper inddelt efter emne, derefter opsamling i form af mundtlige præsentationer med brug af multimedier.

Artikler omhandlende: Marginal parodontitis' komorbiditeter og disses kliniske manifestationer.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Aktiv kursusdeltagelse
Mundtlig præsentation af litteratur undervejs i kurset
Bestået multiple-choice test i slutning af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til marginal parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige systemiske manifestationer af medicinsk sygdom associeret til marginal parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til marginal parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af kormodbitet til marginal parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med marginal parodontitis.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Studiegrupper
 • 20
 • Vejledning
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 41
 • Eksamen
 • 0,5
 • Holdundervisning
 • 2
 • Total
 • 68,0