Kursus i samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. De studerende skal forstå og kunne anvende gældende lovgrundlag og etiske regler med henblik på at kunne udøve virksomhed som tandlæge. Endelig skal de studerende kunne bistå offentlige myndigheder med opgaver, som løses af retsodontologer i deres samarbejde med politi og retsmedicinere. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold.

Engelsk titel

Course in Community Dentistry and Forensic Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Forstå og anvende tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • Redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejeområdet

Online forelæsninger og obligatorisk studenteraktiverende holdundervisning samt ekstramurale aktiviteter i form af et praktikophold

Epidemiologi og Evidens. Svend Juul, Bodil Hammer Bech, Christina C. Dahm og Dorte Rytter. Munksgaard. 3. udgave. 2017.

Medicinsk sociologi. Rikke Lund, Ulla Christensen og Lars Iversen. Munksgaard. 2. udgave. 2015. Udvalgte kapitler.

Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

 

Kursus i samfundsodontologi

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Obligatorisk studenteraktiverende holdundervisning
Gennemført praktikophold
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Forstå og anvende tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • Redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejeområdet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 18
 • Praktik
 • 37
 • Forberedelse
 • 60
 • Total
 • 121