Kursus i excitable celler, medicin

Kursusindhold

Kurset skal give en basal indføring i excitable cellers struktur og funktion, i intercellulær kommunikation og i musklers struktur og funktion. Kurset skal sætte den medicinstuderende i stand til at følge 3. semesters kursus i centralnervesystemets struktur og funktion.

Engelsk titel

Course in Excitable Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursusforløb forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • Redegøre for synapsers struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet
 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
 • Anvende viden og kompetencer fra den teoretiske og praktiske undervisning til undersøgelser af nervecellers, sensoriske receptorers og muskelcellers funktion.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og
øvelsesundervisning

Øvelsesvejledninger på Absalon

Kurset evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

Undervisningssproget er dansk, men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
De obligatoriske elementer på kursus i excitable celler er:
- Mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelser
- Aflevering af øvelsesrapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte øvelsesrapporter skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • Redegøre for undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • Redegøre for undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 9
 • Øvelser
 • 15
 • Forberedelse
 • 84
 • Total
 • 128