Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, medicin

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Engelsk titel

Course in Medical Cell and Tissue Biology, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering 
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancerbiologi og -udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv.
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg.
   

Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
De obligatoriske elementer på kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi er:
- Mødepligt til og deltagelse i øvelsesplanlægning
- Mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelser samt i mundtlig afrapportering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendt afrapportering skal den studerende kunne:

 • Beskrive og forstå funktionen af cellens DNA, RNA og protein
 • Beskrive og forstå genregulering samt opbygning af genomet
 • Forklare anvendelsen af et rapportørgen
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder samt udvalgte databaser til at tolke egne eksperimenter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 53
 • Holdundervisning
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Forberedelse
 • 190
 • Total
 • 338