Sundhedsinformationssystemer

Kursusindhold

Den studerende skal forstå, hvorledes sundhedsinformationssystemer designes, udvikles, implementeres og bruges effektivt i sundhedssektoren. Kompleksiteten af informationssystemer i sundhedssektoren gør det særlig vigtigt, at studerende får indblik i udfordringer ved og teknikker til samordning og sikring af dynamik, både på organisation-, system- og dataniveau. Den studerende skal forstå, hvordan informationssystemerne ofte har et dobbelt sigte: For det første skal systemet effektivt understøtte de rutinemæssige arbejdsgange; for det andet skal de registrerede informationer bruges som grundlag for beslutningsstøtte, optimering og kvalitetssikring. I begge situationer, skal de studerende forstå at sundhedsdata stiller særlige sikkerhedsmæssige krav. Den studerende skal kunne forholdes sig kritisk overfor danske sundhedsinformationssystemer i forhold til internationale sundhedssystemer.

Engelsk titel

Course in Healthinformatics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i it og sundhed - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive sygdomsklassifikationer og sundhedsterminologier, hvorledes disse repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre, herunder hvorledes beskyttelse af privatlivets sikres

Færdigheder:

 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur (syntaks og semantik)
 • Beskrive og begrunde hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til vidensdeling på sundhedsområdet

Kompetence:

 • Opnå teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål

Forelæsninger, hjemmeopgaver, gruppearbejde, udarbejdelse af portfolio

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Aflevering af 7 porteføljer
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive den danske, nationale referencearkitektur
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 32
 • Holdundervisning
 • 32
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Forberedelse
 • 170
 • Total
 • 275