Introduktion til epidemiologi

Kursusindhold

Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget.

Engelsk titel

Introduction to Epidemiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig epidemiologisk indsigt og færdigheder med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, samt at lægge grunden for den specialiserede epidemiologiundervisning på kandidatdelen.

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder primært case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser;
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb;
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias;
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.

 

Færdigheder:

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions;
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser;
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.

 

Kompetencer:

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser;
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions.

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebogen + et kompendium som kan købes i bogladen.

Kurset indeholder en eksamenstræning, hvor eksamenssættet fra den ordinære eksamen året før besvares gruppevis. Disse besvarelser sendes til kursusansvarlig, og benyttes som grundlag for gennemgangen af eksamenssættet, og vil blive brugt til at de studerende selv er med til at bedømme om besvarelserne er gode, tilstrækkelige, eller utilstrækkelige.

 

Eksempler på hvad den gode besvarelse skal indeholde vil blive gennemgået.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4-timers skriftlig pc-eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen og ekstern censur. Eksamensopgaven består af en række spørgsmål til en epidemiologisk artikel, og denne artikel bliver frigivet via Absalon 24 timer inden eksamensstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen, men ingen kontakt til omverden i form af netadgang, mobiltelefon eller lignende.

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
IO2 – den digitale pen
Panoramic Viewer
Paint
Lommeregner – Windows egen
R – Statistik program
ITX MC – multiple choice program
Adobe reader
MathType -formelprogram
USB-nøgle
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder primært case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser;
   
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb;
   
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias;
   
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.


Færdigheder:

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions;
   
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser;
   
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.


Kompetencer:

 • Kritisk fortolke epidemiologiske resultater;
   
 • Kritisk vurdere epidemiologiske fejlkilder.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 159
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206