Basal ernærings-patofysiologi

Kursusindhold

Opbygning og funktion af kroppens celler og organsystemer, absorption og ekskretion af næringsstoffer, metabolismen i de forskellige væv såvel som den integrerede metabolisme. Fokus vil være på mave-tarm-kanal, lever, hjerte, lunger og nyrer, og på sygdomsrelaterede ændringer i kroppens funktioner. Kurset vil desuden inkludere undervisning i basal immunologi.

Engelsk titel

Basic Nutrition Pathophysiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Målbeskrivelse

Viden:

 • Beskrive absorption af næringsstoffer og metabolismen heraf i den raske organisme

 • Beskrive sygdomsprocessers påvirkning af de enkelte organers funktion samt omsætning af næringsstoffer

 • Beskrive immunforsvarets opbygning og redegøre for centrale immunologiske mekanismer ved bl.a. infektion og celledød

Færdigheder:

 • Formidle de basale træk i cellers funktion samt interaktion mellem organ systemer

 • Forklare og diskutere ernæringsrelaterede problemstillinger opstået som følge af sygdom, både med fagfæller og øvrigt sundhedspersonale

Kompetencer:

 • Integrere viden om cellers funktion, interaktionen mellem organ systemer og sygdomsrelaterede ændringer i organfunktion til at vurdere og diskutere de ernæringsmæssige konsekvenser

 • Tage ansvar for eget læringsudbytte og bidrage til udbytterigt samarbejde med temagruppen med henblik på at udarbejde to skriftlige opgaver, samt mundtligt at formidle indholdet heraf til de øvrige studerende

Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Der vil løbende være opsamling af de forskellige delemner med henblik på at relatere til fagområdet klinisk ernæring. Der vil indgå enkelte teoretiske øvelser. Undervejs i kurset udarbejdes to temaopgaver med fokus på organsystemer involveret i absorption og ekskretion. Der vil være fremlæggelser af opgaverne med efterfølgende plenum diskussion. Opgaverne vil indgå i den endelige bedømmelse.

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Kurser indenfor områderne ernæringsfysiologi og ernæringsrelaterede sygdomme, eller dertil svarende viden, færdigheder og kompetencer anbefales.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen; gruppefremlæggelse af temaopgaver (ca 20 min) med efterfølgende individuel eksamination (ca 10 min per studerende).
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst ”Målbeskrivelser”

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Kollokvier
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Projektarbejde
 • 24
 • Forberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206