Idrættens organisering i teori og praksis (T-Velfærd)

Kursusindhold

Kurset stiller skarpt på følgende faglige felter:

Idrætskonsulenters arbejdsfelt, herunder:

 • frivillige organisationers virke
 • dansk idrætspolitik
 • idrættens stigende betydning som et middel til at løse sociale og sundhedsmæssige problemer
 • lovgivning, betænkninger, politiske programmer m.v. der har præget idrætten og præger idrættens i dag (fx Folkeoplysningsloven)
 • analyse og forståelse af aktuelle velfærdspolitiske emneområder, såsom hvordan idrættens foreninger og organisationer arbejder med at forandre idrætten i forhold til særlige målgrupper og nye samfundsmæssige implementeringer
 • betydningen af den velfærdspolitiske udvikling for idrættens rolle i samfundet
 • gæstebesøg af idrætskonsulenter
Engelsk titel

The Governance and Developmemt of Sport in Theory and Practise (T-Velfærd)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende skal opnå viden om frivillige idrætsorganisationer og foreninger samt deres rolle i den danske velfærdspolitik
De studerende skal kunne reflektere over kursets teoretiske viden i forhold til den præsenterede empiri

Færdigheder:
De studerende skal kende til den lovgivning der gælder for idrætten i dag. 
De studerende skal kunne analysere hvordan der arbejdes med idræt i
velfærdsstaten
De studerende skal kunne vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger idrættens organisationer står over for og diskutere forskellige løsningsmodeller for dette arbejde

Kompetencer: 
De studerende skal kunne arbejde som idrætskonsulenter i idrættens organisationer og foreninger samt i de kommunale forvaltninger med idræt som velfærdspolitisk middel

Forelæsninger, gruppearbejde og gæsteoplæg

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
5 dages skriftlig individuel opgave på basis af en centralt stillet opgaveformulering
Opgaven er individuel og må maks. fylde 10 normalsider á 2400 anslag, inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indgår ikke i antal nomalsider. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 68
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206