Idrætspsykologi og identitet

Kursusindhold

Kurset omhandler en indføring i idræts- og sportspsykologi og psykologiske teorier om personlighed og identitet. Teorierne vil blive relateret til forskellige kontekster, herunder elite-, bredde- og sundhedsidræt.

Engelsk titel

Sport Psychology and Identity

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal opnå grundlæggende viden om psykologiske begreber og teorier, og viden om psykologiske begreber og teoriers anvendelse i forskellige idrætskontekster.

De studerende skal have basal viden om psykologiske begreber og teorier om personlighed og identitet, motivation, kognition, følelser og sociale relationer, som har betydning i idræt.

Færdigheder:

De studerende skal opnå færdigheder i at kunne reflektere over og vurdere de psykologiske begreber og teoriers relevans i forhold til at forstå fænomener indenfor idræt.

De studerende skal kunne sammenligne forskellige psykologiske begreber og teorier, og kunne relatere disse begreber og teorier til forskelligartede idrætsrelaterede situationer og problemstillinger.

Kompetencer:

De studerende skal kunne redegøre for valg af relevante psykologiske begreber og teorier i forhold til en given problemstilling indenfor idræt.

De studerende skal kunne analysere, reflektere over og vurdere en given idrætsrelateret problemstilling, og have forståelse for deres egen rolle i forhold til problemstillingen.

Oplæg og gruppearbejde.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig opgave som udarbejdes i gruppe af 2-3 personer.
Opgavens omfang er max. 15 normalsider ved grupper på to personer og max. 20 normalsider ved grupper på 3 personer (en normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum). Sider udover det tilladte vil ikke blive bedømt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 40
 • Forberedelse
 • 98
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206