Lineær Algebra i Datalogi (LinAlgDat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i et programmeringssprog som fx C# eller lignende.

Engelsk titel

Linear Algebra in Computer Science (LinAlgDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet.

 

Færdigheder:

 • Beherske fundamentale metoder og algoritmer i lineær algebra: Matrixmanipulation inkl. inversion, Gauss-elimination, determinantbestemmelse, bestemmelse af egenværdier og egenvektorer; såvel uden hjælpemidler som ved at benytte computerstøttede beregninger.
 • Benytte komplekse tal.

 

Kompetencer:

 • Fortolke resultaterne af de fundamentale metoder og algoritmer nævnt ovenfor.
 • Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer.
 • Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension.
 • Afgøre diagonaliserbarhed.
 • Udføre og udnytte basisskift.

Det ugentlige program består af: 5 timers forelæsning, 4 timers øvelser, og 2 timers regn-selv øvelser med tilgang til hjælp fra studenterinstruktorer. Der er 7 ugers undervisning.

"Diskret matematik og algoritmer (DMA)" og "Programmering og problemløsning (PoP)".

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der afleveres 2-4 projekter individuelt; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hvert projekt tæller lige meget.
Der afholdes endvidere 1-3 individuelle skriftlige prøver hver af 1-2 timers varighed; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hver prøve tæller lige meget.
Projekterne laves "derhjemme" mens prøverne besvares under opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle sædvanlige hjælpemidler er tilladt i forbindelse med aflevering af projekterne. Ingen elektroniske hjælpemidler (ud over dem der stilles til rådighed) er tilladt i forbindelse med de skriftlige prøver.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal demonstrere, at de har erhvervet sig en tilfredsstillende del af kursets målbeskrivelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Eksamen
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 87
 • Total
 • 206