Operationsanalyse 1 (OR1)

Kursusindhold

Optimeringsproblemer og løsningsmetoder:

 • Lineære programmeringsproblemer (LP).
 • Stærk og svag dualitet.
 • Algoritmer til løsning af lineære programmeringsproblemer (primal simplex, dual simplex, degenerering).
 • Netværksproblemer: Algoritmisk løsning og omskrivning til LP.
 • Introduktion til lineære programmeringsproblemer med heltalsvariable (IP, BIP, MIP).
 • Introduktion til ikke-lineær optimering.


Modellering:

 • Introduktion til modellering af konkrete problemer gennem eksempler.
 • Opstilling af model for et lineært programmeringsproblem.
 • Modellering af logiske udsagn vha. binære variable.


Praktisk løsning:

 • Algoritmisk løsning af konkrete problemer gennem små eksempler.
 • Implementering og løsning af optimeringsproblemer ved brug af softwarepakker som eksempelvis R, GAMS eller lign.


Efterbehandling af løsning:

 • Fortolkning af resultater.
 • Sensitivitetsanalyse.
 • Samspil mellem teori og praksis.
Engelsk titel

Operations Research 1 (OR1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at:

 • have erhvervet viden om matematiske modeller for en række klassiske optimeringsproblemer og de tilhørende løsningsalgoritmer;
 • have tilegnet sig færdigheder i at opstille matematiske optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, beskrive tilhørende løsningsalgoritmer, udføre beregninger med algoritmerne på små eksempler samt at løse optimeringsproblemer ved brug af et optimeringsværktøj som eksempelvis R eller GAMS;
 • have opnået kompetencer inden for formulering og diskussion af optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, herunder argumentation for valg af relevante modelklasser og løsningsmetoder.

2 x 2 timers forelæsninger og 2 x 2 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Lineær Algebra (LinAlg) eller lignende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 60
 • Forberedelse
 • 87
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206