Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat)

Kursusindhold

Vi fordyber os i udvalgte emner vedr. tal, algebra og funktioner. Der arbejdes specielt med mere specifikke emner som: decimalrepræsentationer og delmængder af de reelle tal; regressionsmetoder; infinitesimalregningens teoretiske fundament i gymnasial sammenhæng; differentialligningsmodeller; implicitte kvantorer og implikationer fx i forbindelse med ligningsløsning; induktionsbeviser.

Engelsk titel

Mathematics in a Teaching Context (UvMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Den tilstræbte viden er en uddybning af forudsætningskurserne inden for det det angivne indhold med henblik på  gymnasiets matematikpensum. Dette sker gennem bla. kompetencerne at

 • løse mere krævende faglige opgaver i de behandlede emner
 • udvælge eller udarbejde sammenhængende præsentationer af delemner
 • formulere opgaver indenfor emnerne, herunder mere udfordrende og problemorienterede
 • forholde sig kritisk til relevante ressourcer i arbejdet (herunder teknologiske hjælpemidler, internetsider og lærebøger)
 • arbejde med de behandlede emners betydning (fx brug) i andre gymnasiefag

samt andet selstændigt arbejde med gymnasiet kernestof.

Hertil forventes den studerende ved kursets slutning at beherske færdigheder i form af teknisk formåen inden for traditionelle blyant-papir teknikker, anvendelser af matematikprogrammer og informationssøgning på internettet.

3 timers forelæsninger og 5 timers øvelser og vejledning per uge i 7 uger.

Analyse 1 (An1), Sandsynlighedsregning og statistik (SS).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på helt tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Vejledning
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • Forberedelse
 • 70
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206