Mål- og integralteori (MI)

Kursusindhold

 • Integration mht. billedmål og mål med tæthed.
 • Glatte transformationer af lebesguemålet i en og flere dimensioner, tæthedstransformationer og transformationer af sandsynlighedsmål.
 • Produktmål: Eksistens, Tonellis og Fubinis sætninger.
 • Sandsynlighedsmål: Egenskaber og entydighed.
 • Stokastiske variable og deres fordelinger.
 • Momenter og fordelingsfunktioner.
 • Jensens, Markovs og Chebychevs uligheder.
 • Uafhængighed af stokastiske variable.
 • Den flerdimensionale normale fordeling.
 • Store tals lov og den centrale grænseværdisætning.
Engelsk titel

Measures and Integrals (MI)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundlæggende begreber og resultater fra den multivariate mål- og integralteori.
 • Det målteoretiske grundlag for sandsynlighedsregningen.
 • Standard sandsynlighedsfordelinger og deres egenskaber.

 

Færdigheder: Evnen til at

 • afgøre hvorvidt et mål er entydigt givet ved en beskrivelse af visse af målets egenskaber
 • anvende sætninger om successiv integration
 • transformere tætheder abstrakt såvel som konkret i rammen af tætheder mht. lebesguemålet
 • oversætte mellem et sandsynlighedsteoretisk udsagn i termer af stokastiske variable og et målteoretisk udsagn
 • regne med en- og flerdimensionale normalfordelinger
 • regne med betingede middelværdier.

 

Kompetencer: Evnen til at

 • diskutere sandsynlighedsmodeller i en målteoretisk ramme
 • vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af uligheder såvel som ved brug af den centrale grænseværdisætning

 

 

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), om nødvendigt samtidigt og Analyse 2 (An2).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.
 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 32
 • Forberedelse
 • 107
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206