Katalyse og bæredygtig kemi (CatChem)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til heterogen katalyse og dets forbindelse til bæredygtigt kemi. Kurset diskuterer katalyses rolle i dag og i fremtiden. De fundamentale koncepter i katalyse bliver introduceret baseret på eksempler. Adsorption på overflader bliver behandlet. De studerende lærer de tilnærmelser, analysemetoder og antagelser, der er nødvendige for at beskrive og beregne katalytiske reaktioner og reaktionshastigheder og for at karakterisere de fysiske og kemiske egenskaber af en katalysator. Koncepterne: transition state, barrierer, Brøndsted-Evans-Polanyi relationer og Sabatiers princip bliver introduceret og anvendt til rational design af katalytiske egenskaber.

Engelsk titel

Catalysis and Sustainable Chemistry (CatChem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Nanoscience
Bacheloruddannelsen i kemi

 

Målbeskrivelse

Viden om:

definitionen af katalyse

de fundamentale principper for katalytiske processer matematisk

beskrivelse af katalyse og forståelse af tendenser af materialers katalytiske egenskaber

Færdigheder:

Beskive katalytiske processer matematisk.

Kompetencer:

I stand til at kritisk tilgå katalytiske processer

En blanding af klasse undervisning and gruppearbejde. Besøg på virksomheder og foredrag.

angives på Absalon

MatIntroKem, AnvMatKem, KemiO, KemiU1, KemiU2, KemiBin, AnvSpek and FysKem1

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

en ikke programerbar lommeregner er tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

 Efter kurset vil den studerende kunne:

• Definer hvad katalyse er.

• Diskutere de grundlæggende principper for katalyse

• Beregne, bestemme og diskutere katalytiske parametre så som barrierer, reaktion orden, rate ligning and elementær reaktioner.

• Forklare tendenser i materialers katalytiske aktivitet

• Forklare katalytiske reaktioner på atomarskala.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 132
 • Ekskursioner
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206