Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, iongitre, kuglepakninger, kompleksforbindelsers reaktivitet og spektroskopiske egenskaber, isomeri

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning
 • strukturen af udvalgte iongitre

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • sammenligne forskellige former for kuglepakninger
 • forudsige og diskutere koordinationsforbindelsers elektronstruktur på kvalitativt niveau i sammenhæng med forbindelsernes rumlige struktur og spektroskopiske egenskaber
 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn (vægtes 75%)
b. 7 skriftlige afleveringsopgaver (1 ugentlig i undervisningsuge 2-8). Kun bedømmelsen af de 5 bedste afleveringsopgaver tæller med i den samlede bedømmelse (vægtes 20%)
c. 8 laboratorieøvelser (5%)

Delprøve a) skal være bestået med mindst 50 % korrekt besvarelse. Delprøve c) skal være bestået med 8 godkendte (pointgivende) rapporter.

Bemærk at laboratorieøvelser kun kan udføres i den blok, kurset bliver udbudt.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner og et molekylbyggesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 3
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 103
 • Total
 • 206