Uorganisk kemi 1 (KemiU1)

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr.

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 1 (KemiU1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte ikke-metallers kemi

 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • betjene simpelt analytisk kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med en rimelig nøjagtighed
 • udføre støkiometriske beregninger og omregne forskellige koncentrationsangivelser til hinanden
 • opskrive Lewisstrukturen for et molekyle
 • afstemme reaktionsligninger
 • anvende aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundtilstanden for et atom
 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • opskrive og anvende Nernst’s ligning på simple redoxsystemer herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentiale

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • redegøre for betydningen af kvantetallene n, l, ml og ms
 • forklare den rumlige form og udstrækning af atomorbitaler i relation til kvantetallene n, l og ml
 • diskutere periodiciteten for grundstoffernes fysisk-kemiske egenskaber
 • relatere et grundstofs elektronkonfiguration i grundtilstanden til dets mulige oxidationstrin
 • diskutere begrebet elektronegativitet
 • forudsige og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning ved hjælp af VSEPR
 • opstille relevante udtryk for syre/base-ligevægte og beregne koncentrationen af de involverede species

 

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn (vægtes 75 %)
b. 7 skriftlige afleveringsopgaver (1 ugentlig i undervisningsuge 2-8). Kun bedømmelsen af de 5 bedste afleveringsopgaver tæller med i den samlede bedømmelse (vægtes 20 %)
c. 4 laboratorieøvelser og tilhørende sikkerhedsmoduler (5 %)

Delprøve a) skal være bestået med mindst 50 % korrekt besvarelse. Delprøve c) skal være bestået med 4 pointgivende rapporter og tilhørende sikkerhedsmoduler

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner samt lærebogen Second edition af "Selected Chapters From Chemistry 4th. Ed., C. E. Housecroft and E. C. Constable, Pearson.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 5
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 117
 • Total
 • 206