Nanotermodynamik

Kursusindhold

Teorien for de statistiske mekaniske og termodynamiske begreber indføres med særligt henblik på anvendelser indenfor nanoteknologi. Kurset tager sit udgangspunkt i den statistiske mekaniske formulering af den klassiske termodynamik, hvorved de vigtigste begreber, såsom entropi og temperatur defineres. Herefter omhandler kurset Boltzmann fordelingen og de forskellige fri energier. Desuden vil dynamiske aspekter, såsom diffusion, Brownsk bevægelse og kemiske reaktioner, også blive behandlet.

Engelsk titel

Nanothermodynamics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse
 • Viden:Fysisk-kemi viden indenfor områderne: termodynamik, kemisk ligevægt, elektrokemi, transportligninger for gasser og væsker, kolligative egenskaber samt kemisk kinetik.
   
 • Færdigheder: 
 • Anvende statistisk mekaniske og termodynamiske metoder på kemiske problemstillinger.
 • anvende, udlede og vurdere dynamiske aspekter af statistiske mekaniske og termodynamiske problemstillinger
 • anvende, udlede, vurdere og analysere de statistisk mekaniske og termodynamiske begreber såsom entropi, temperatur, termisk ligevægt, fordelingsfunktioner, tilstandssummer, Gibbs fri energi, kemisk potential, entalpi og varme, kemiske reaktioners termodynamik, kemisk ligevægt, ligninger for idealgas samt transport processer
   
 • Kompetencer:
 • Beskrive og anvende statistisk mekaniske og termodynamiske metoder til løsning af forelagte kemiske problemer.
 • forklare, vurdere og analysere Boltzmann fordelinger og de forskellige fri energier og
 • argumentere for og vurdere brugen af klassisk termodynamik ud fra den statistiske mekanik
 • argumentere for og vurdere sammenhængen mellem tilstandsfunktioner og målbare størrelser,

Forelæsninger, regneøvelser, opgaveaflevering

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside

Kendskab til MatIntro, NanoF1 og NanoF2

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 126
 • Total
 • 206