Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Kursusindhold

Alment kursus i idrætsfagets videnskabsteori. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt. Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Engelsk titel

Theory of Sport Science (VtIdr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden
Den studerende skal kunne beskrive og sammenligne forskellige videnskabstraditioner såsom hermeneutik og positivisme.

Kompetencer
Den studerende skal kunne fortolke sit eget fag i videnskabsteoretisk lys.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrætten ud fra videnskabsteoretiske perspektiver
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af videnskabsteoretisk indfaldsvinkler.

Forelæsninger og gruppetimer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Obligatorisk modul på bacheloruddannelsen i Idræt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Opgaven er individuel. Den udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 12.00.
Opgavebesvarelsen skal være på max 7 sider á 2400 anslag ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206