Anaerob træning

Kursusindhold

Kurset gennemgår energiomsætning og træthed ved intenst intervalarbejde baseret på originale videnskabelige artikler og oversigtartikler. Endvidere hvilke tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde. Herudover praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for anaerob træning.

Engelsk titel

Anaerobic Training

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Deltagere på kurset vil opnå følgende:

VIDEN
Viden om og indsigt i de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

FÆRDIGHEDER
Kunne vurdere de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og analysere deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

KOMPETENCER

Kunne vurdere de praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for forskellige former for anaerob træning og integrere denne viden.

Forelæsninger, gruppetimer, praktiktimer og underviserstyret selvstudium.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologiske kurser anbefales

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen med visse hjælpemidler tilladt (lommeregner, lærebøger, artikler og ordbog)
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner, lærebøger, artikler og ordbog er tilladt.

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Projektarbejde
 • 25
 • Forberedelse
 • 150
 • Total
 • 206