ÆNDRET: Coaching og teamudvikling (T-Coach)

Kursusindhold

 • Coaching i forskning og praksis.
 • Teorier om ledelse og læring.
 • Coachroller og -opgaver.
 • Spørgeteknikker
   

Den teoretiske tilgang i forhold til teamudvikling omhandler emner som: Socialpsykologi, organisationspsykologi, gruppeudvikling, gruppeprocesser, gruppelæring, teamwork og teaminterventioner.

Engelsk titel

CHANGED: Coaching and Team Development (T-Coach)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden

 • Udvikle viden om coachingfilosofien, kompetenceudvikling, lærings- og gruppeteorier
 • Udvikle en forståelse og viden om coachingbegrebet- og den bagved liggende filosofi.
 • Udvikle en forståelse for og viden om coachingens særlige betydning som del af læring, samarbejde og ledelse.

Færdigheder

 • Kunne relatere teorier om coaching og teamudvikling til forskelligartede læringssituationer og ledelsesopgaver.
 • Opnå kendskab til social- og organisationspsykologiske teorier, som har betydning for samarbejde og teamudvikling.
 • Erfaring med coaching som et samtaleredskab i praksis.
 • Relatere viden om teamudvikling til konkrete cases fra forskellige praksiskontekster
 • Udvikle refleksionsevne og teori-praksiskobling i forhold til gennemførte coaching- og teamudviklingssessioner.

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere teorier til forskellige kontekster, hvor coaching og teamudvikling kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier til praksis og anvende coachingtekniker i praksis på et basalt niveau
 • At udvikle kompetence til at finde sin egen rolle i coachingsammenhæng og som teamleder

 

Forelæsning, gruppeopgaver, parvis coaching, casetudier.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform
Mundtlig individuel eksamination af 30 minutters varighed inklusiv votering.
I løbet af kursusforløbet udarbejder den studerende 4 portfolio-papirer som udvikles på baggrund af 4 obligatoriske opgaver, som udvikles løbende og indgår i den studerendes portfolio.
Eksamen tager indledningsvist udgangspunkt i et udtrukket papir fra den studerendes portfolio, som den studerende kort præsenterer. Herefter diskuteres og perspektiveres dette i forhold til relevante teorier og metoder indenfor coaching og teamudvikling.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe papirerne i portfolioen i printet version til eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206