Kosmologi (Astro3)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til kosmologi: universets dannelse, indhold og udvikling. Der vil jævnligt være inspirationsforelæsninger af anerkendte forskere.

Kurset vil give de studerende en fornemmelse af at astrofysik og kosmologi bygger på begreber fra næsten alle dele af den moderne fysik. Derfor gives der undervejs i kurset en basal introduktion til astronomi og til de grene af fysikken der er nødvendige for kosmologien.

Engelsk titel

Cosmology (Astro3)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder

Kurset tilsigter, at den studerende:

 • kan redegøre for kosmologiens observationelle fundament.
 • kan opstille og finde simple løsninger til Friedmann-ligningen, fluid-ligningen og tilstandsligningen
 • kan redegøre for hvad der menes med mørkt stof og mørk energi samt redegøre for evidensen for eksistensen af disse komponenter.
 • kan redegøre fore tilstandsligningen for stof, stråling, samt mørk energi.
 • kan redegøre for, hvordan rotationskurver af spiral galakser samt egenskaber ved galaksehobe giver evidens for eksistensen af mørkt stof.
 • kan redegøre for og lave simple beregninger ud fra den grundlæggende fysik bag rekombinationen.
 • kan redegøre for og lave simple beregninger ud fra den grundlæggende fysik bag big bang nukleosyntesen
 • Kan læse videnskabelige artikeler og fremlægge dem for andre

 

Viden

Der vil blive lagt vægt på at den studerende opnår en grundlæggende forståelse for Big Bang modellen inkl. hvorfor dette er den fremherskende teori, en indsigt i det tilgrundlæggende observationer, får en indsigt i moderne kosmologiske problemer, såsom hvad er mørkt stof, hvad er mørk energi, hvad er den kosmiske mikrobølgestråling, og hvordan dannedes de lette grundstoffer (specielt brint, deuterium, helium, lithium).

Der vil også blive lagt vægt på at den studerende kan tilegne sig viden fra den videnskabelige litteratur og kan viderebringe denne til andre studerende.

 

Kompetencer

Kurset giver den studerende kompetence til yderligere studier inden for kosmologi og astrofysik, f.eks. gennem projekter eller videregående kurser.

Forelæsninger, regneøvelser, inspirationsforelæsninger, fremlæggelse af litteraturstudier, diskussioner

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Barabara Ryden: Introduction to cosmology

Det anbefales, at den studerende har forudsætninger svarende til det obligatoriske fysik, matematik og astrofysik på de to første år af fysikuddannelsen med specialisering i astrofysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig prøve, 4 timer
Løbende evaluering består af 5 afleveringsopgaver og/eller præsentationer, som hver vægter 4%.
Afsluttende skriftlig eksamen vægter 80%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 142
 • Total
 • 206