Fødevarefysik

Kursusindhold

I kurset gennemgås grundlæggende teori for mekanik, hydromekanik, termodynamik og elektromagnetisk stråling. Der vises relevante anvendelser inden for disse hovedområder.

Mekanikdelen introducerer generelle begreber som kraft, bevægelsesmængde og energi samt anvendelser inden for stoffers elasticitet (træk/tryk, bøjning, drejning) og bevægelse, herunder rotation og vibration.

Hydrodynamikdelen beskriver viskøse væskers og gassers strømning samt overfladespænding.

Termodynamikken uddyber energi- og temperaturbegreberne, definerer entropi og behandler varmekraftmaskiner og varmetransport samt det kemiske potential.

Elektromagnetisk stråling beskrives i forbindelse med varmetransport og radioaktivitet.

Engelsk titel

Food Physics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Kurset søger at give de studerende en grundlæggende forståelse for nogle af de fysiske love, som optræder senere i løbet af studiet i fødevarevidenskab samt kort introducere anvendelserne af de samme fysiske love i fødevarerelevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt, kan den studerende:

Viden:
Redegøre for grundlæggende fysiske love, principper, begreber og metoder, indenfor de udvalgte emneområder, som er relevante for fødevarevidenskab.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner og formler fra de udvalgte emneområder samt udføre enkle beregninger (inkl. enheder).

Kompetencer:
Identificere og analysere fødevarerelevante fysiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Forelæsninger og teoretiske (regne-)øvelser

Kurset samundervises i et vist omfang med kurset LFYB10036U, Biofysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve består af 4 opgaver med hver 4-5 delspørgsmål.
Alle delspørgsmål vægtes ligeligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse
 • 106
 • Eksamen
 • 4
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Total
 • 206