Vejrkortanalyse og prognoser på DMI

Kursusindhold

Kurset er praktisk orienteret og rettet mod arbejdet med daglige vejrforudsigelser. Men kurset er også en god baggrund for en kandidatuddannelse, som sigter mod en dybere forståelse af synoptiske vejrfænomener.
Kurset introducerer traditionelle vejrkortsanalyseteknikker baseret på både konventionelle og nye typer af observationer. Tilsvarende gennemgås fortolkningen af prognosekort mhp. formuleringen af de sædvanlige vejrudsigter. Moderne fortolkningsmetoder indføres, f.eks. fortolkning af vejrets strømninger ved brug af potentiel vorticity. Satellitdata inddrages så vidt muligt i fortolkningerne. Indøvningen af metoder mv. sker på basis af analyser af det aktuelle vejr.

Engelsk titel

Weather Map Analysis and Prognoses at DMI

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder
De studerende kan:

 • anvende moderne analysemetoder af vejrkort (herunder frontmodeller og PV-kort)
 • fortolke forskellige typer af prognosemateriale/-kort
 • relatere satellit- og radardata til vejrsystemernes dynamik og udvikling
 • vurdere sammenspillet mellem de synoptiske skalaer i vejret og prognosemodellernes evne til at simulere disse
 • udarbejde traditionelle vejrprognoser selvstændigt og med henblik på anvendelse i moderne vejrtjenester.

Viden
De studerende har:

 • generel viden om vejrkort og prognosekort og de gældende teorier bag analyserne heraf.
 • fortrolighed med analyser/fortolkninger af konkrete vejrsituationer med særlig henblik på vejrforudsigelser.

Kompetencer
De studerende kan:

 • overføre teoretisk viden om atmosfærens dynamik og fysik til praktiske anvendelser i en moderne vejrtjeneste.
 • bruge de praktiske færdigheder til videregående studier af atmosfærens dynamik.

Kurset foregår på DMI, men koordineres med skemalægningen ved NBI.

Forelæsninger og gennemgang af vejrsituationer med tilhørende prognosekort. Der stilles krav om tilstedeværelse i mindst 75 % af undervisningstiden

Svarende til kurserne under specialiseringsretningen Meteorologi og Synoptisk/Mesoskala Meteorologi.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksamen foregår ved at man får en forberedelsestid på ca ½ time, hvorefter man fremlægger en analyse af den konkrete vejrsituation og laver en prognose baseret på det foreliggende materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

SeMålbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 128
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 219
 • Total
 • 412