Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Kursusindhold

Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelig fag, og gymnasieundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Men kurset giver en generel indføring i naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin.

Kurset er opbygget omkring følgende 5 temaer:

 • Begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning (herunder modeller for analyse og tilrettelæggelse af undervisning)
 • Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
 • Tværfaglighed
 • Evaluering
Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
MSc Programme in Physics with a Minor Subject
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

MSc Programme in Biology with a minor subject

MSc Programme in Chemistry with a minor subject

Målbeskrivelse

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Analysere begrundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.
 • Skitsere korte undervisningsforløb, både enkeltfaglige og tværfaglige (egne fag i samspil med andre fag), den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevopgaver samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
 • Analysere, vurdere og fremme faglig deltagelse.


Færdigheder:
Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden 
Fagdidaktisk(e) litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.

Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge

See Absalon for list of course material

Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS

Deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) må påregnes. Kurset kan derfor ikke tages udelukkende som langdistancekursus, og studerende, som har vanskeligt ved at leve op til dette krav, skal kontakte kursusansvarlig inden tilmelding for at høre om alternative muligheder for deltagelse.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 146
 • Total
 • 206