Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse

Kursusindhold

Kurset giver de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave inden for menneske-datamaskine interaktion eller organisation/ledelse af it-projekter i sundhedssektoren.

Engelsk titel

Project in Human–Computer Interaction or IT-Project Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren


Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt klar rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring, bl.a. ved studiets senere bachelorprojekt

Projektarbejde med gruppevis vejledning, i almindelighed 2-3 deltagere i hver gruppe.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået Kursus i menneske-datamaskine interaktion/​interaktionsdesign, eller
Bestået Kursus i it-projektledelse.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgaven udarbejdes i kursusforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Vejledning
 • 7
 • Projektarbejde
 • 55,5
 • Total
 • 69,5